دکتر مسعودصادقی علی آبادی

دکتر مسعودصادقی علی آبادی

نام پدر: افراسیاب

محل تولد: شهرضا

تاریخ تولد:۱۳۵۱

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: فلسفه تطبیقی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

محل اخذ مدرک: مدرسه عالی شهید مطهری

اشتغال: هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید