دکتر هما امامزاده

دکتر هما امامزاده دختر میرزا سیّد حسن [میربد] قمشه‏ اى (۱۳۸۳-۱۳۰۵) از احفاد میرزا محمّد خلیل بن میر عبدالواسع امام جمعه قمشه، (متوفّى به سال ۱۳۱۴ قمرى) است. صاحب عنوان زنى فاضله و دانشمند است که در ۱۷ شوّال ۱۳۲۵ در اصفهان متولّد شده، و در اصفهان و طهران و پاریس تحصیلات خود را در رشته پزشکى به پایان رسانیده، و پس از مراجعت از اروپا، سالها در طهران ساکن شده، و در این اواخر به مناسبت انقلاب روحى و فکرى که از سرچشمه دیانت و تقواى او سرزد به عراق رفته، و در کربلا مجاور گردید، و در آنجا به معالجه بیماران، و دلجویى از مستمندان پرداخت، و در این چند سال اخیر (حدود ۱۳۸۵) در کربلا وفات یافته و همانجا به خاک رفت. مشارالیها علاوه بر زبان عربى و فرانسه و آلمانى، به زبانهاى انگلیسى و ایتالیایى و اسپانیایى نیز آشنایى کامل داشت. کتب زیر از آثار اوست: ۱- جذام و سیفلیس (رساله دکتراى اوست) ۲- زن در لباس مرد ۳- زنبور عاشق (نمایشنامه) ۴- گمراهان ۵- مقالات متعدّده در امور سیاسى و اجتماعى که در روزنامه‏ هاى طهران منتشر مى‏ شد و اگر جمع آورى گردد خود کتاب بزرگى مى‏شود.

دیدگاهتان را بنویسید