روانشاد استاد حاج حسن ناظم

9

روانشاد استاد حاج حسن ناظم (جد دکتر ناظم ها) هنرمند کاشی گر عصر پهلوی اول مرحوم حاج حسن ناظم فرزند غلامحسین در سال ۱۲۶۰ هجری شمسی در شهر «قمشه» زاده شد . اجداد وی همه از فین «کاشان» بودند که در زمان صفویه از «کاشان» به سرزمین «قمشه» آمدند . نیاکان او از هنرورزان کاشی پز به شمار می روند . وی در زمانی که چینی کم بود و یا اصلاً ملامین نبود به کار کاشی پزی با پودرسنگ می پرداخت و در سال چندین هزار «جام» می ساخت (جام معمولاً ۴ تا ۱۲ ظرف کوچک و بزرگ بود.)

وی افزون بر شهر قمشه و اصفهان سالی پنج هزار تا «جام» به ایتالیا و آلمان می فرستاد او در ظروف کاشی بیشتر نقش مرغ و ماهی می نگاشت.

روانشاد استاد حاج حسن ناظم (جد دکتر ناظم ها) هنرمند کاشی گر عصر پهلوی اول مرحوم حاج حسن ناظم فرزند غلامحسین در سال ۱۲۶۰ هجری شمسی در شهر «قمشه» زاده شد . اجداد وی همه از فین «کاشان» بودند که در زمان صفویه از «کاشان» به سرزمین «قمشه» آمدند . نیاکان او از هنرورزان کاشی پز به شمار می روند . وی در زمانی که چینی کم بود و یا اصلاً ملامین نبود به کار کاشی پزی با پودرسنگ می پرداخت و در سال چندین هزار «جام» می ساخت (جام معمولاً ۴ تا ۱۲ ظرف کوچک و بزرگ بود.)

وی افزون بر شهر قمشه و اصفهان سالی پنج هزار تا «جام» به ایتالیا و آلمان می فرستاد او در ظروف کاشی بیشتر نقش مرغ و ماهی می نگاشت.

دیدگاهتان را بنویسید