سایت معرفی شهرستان شهرضا

عنوان: سایت معرفی شهرستان شهرضا

www.shahreza.info

نویسنده:عمادالدین منصف

کارشناسی رشته جغرافبا (گرایش برنامه ریزی روستایی)

چکیده:

به راه بادیه رفتن به ازنشستن باطل                                که گرمراد نیابم به قدروسع بکوشیم

شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است. این شهرستان با دارابودن تاریخ غنی وآثاری ازنیاکان وفرهنگی پرشکوه هست.

فضای مجازی این امکان رابه همگان می دهد تا به درون ناشناخته ها سفرکنندو بر دانش خود بیافزایند.مطالب در فضای مجازی به راحتی دردسترس عموم قرار می گیرد.

آنچه که درمورد گردشگری مجازی می توان به بیان ساده ومختصر توضیح داد:

گردشگری مجازی ،سفر به طور فیزیکی انجام نمی شود بلکه کشف دنیا از طریق اینترنت، کتاب و تلوزیون صورت می گیرد.

منبع: کتاب گونه های گردشگری نوشته رحیم یعقوب زاده

مثل:سایت معرفی شهرستان شهرضابه آدرس اینترنتی: WWW.Shahreza.info

 وب سایت معرفی شهرستان شهرضا(شهرضا دات اینفو) حدود هشت ساله که بالفعل مشغول به فعالیت هست.این سایت به عنوان اولین سایت تخصصی میراث فرهنگی  وفرهنگ وهنر وتاریخ  شهرستان شهرضا به عنوان اولین بانک اطلاعات الکترونیکی درزمینه داده های میراث فرهنگی وتاریخ وفرهنگ به صورت رایگان داده های خود را دراختیار عموم می گذارد.

واژه های کلیدی:

شهرستان شهرضا گردشگری- فضای مجازی-گردشگری مجازی

مباحث سایت، باعث آشنایی وشناخت افراد ازاین شهرستان می شودو انگیزه رابرای جذب گردشگر مهیامی کند.

مقدمه:

شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است . شهرستان شهرضابا مساحتی حدود۳۹۸۴ کیلومترمربع وباارتفاع متوسط ۱۸۵۶ متر از سطح دریا قسمتی از بخش فلات ایران را تشکیل می دهدودردشت نسبتا همواری قرار گرفته است. موقعیت  جغرافیای وژئوپلیتیکی شهر شهرضا طوری بودکه از زمان تاسیس راه ابریشم ,شهرشهرضا درجایگاهی خاص قرارداشته و به دلیل خاک مناسب و آب مکفی  شرایط برای کشاورزی مهیا بود و به این دو دلیل شرایط برای اجتماع وپیدایش ,شکل گیری شهر شهرضا بوجود آمده است.

قمشه شهریست که ایجاد و پی افکندآن را به همت یک نفر نسبت نداده اند,زیرا همانطورکه می دانیم شهر یکباره به وجود نمی آید,بلکه مدت ها طول می کشد تا یک مکان جنبه ی شهریت پیداکند.درپیدایش وگسترش قمشه دوعامل نقش اساسی داشته اند,یکی شرایط جغرافیای منطقه ودیگری قرارگرفتن درکنار راههای بازرگانی وتجارتی.با وجود این تفکر وتلاش مردم در طول زمان,با بهره گیری ازمنابع طبیعی موجود,سبب گسترش شهرشده است.مطالعه روند پیدایش وتحولات تاریخی سکونتگاهها قمشه با توجه به فراز ونشیب ها وکارکردهایی که طی حیات خود داشته است,به چهار دوره تقسیم می شود:

 • دوره اول:پیدایش قمشه برمبنای عوامل جغرافیایی نظیر وجود شرایط مناسب برای وفور شکار و قرارگیری قمشه به لحاظ ژئوپلتیکی در مرکز سمیرم علیاء وسمیرم سفلی وخاک حاصلخیز ووجودمنابع آب,آب وهوای نسبتا مساعد,موقعیت گذرگاهی,امنیت بیشتر نسبت به نقاط وجاور وسرانجام تمرکزجمعیت دراین منطقه.
 • دوره دوم:توسعه وتبدیل شدن به یک مرکز مهم استراتژیکی وتجاری که در دوره ِ صفویه به اوج خود رسیده است وقمشه شاهد مسافران زیاد ازنقاط مختلف دنیابود,وکاروانسراها,قهوه خانه ها ومراکز خدماتی زیادی درآن ساخته شده وموجب افزایش جمعیت شده است.
 • دوره ی سوم:انحطاط وخرابی براثرحملات افغان ها,درگیری خاندان های قاجاریه وزندیه دراین شهر و سپس حملات اشرار مهاجر وایجاد ناامنی ورکود اقتصادی درمنطقه.
 • دوره چهارم:که از سال۱۳۰۴ هجری شمسی آغازشده,توسعه فیزیکی وگشترش مرکزیت خدماتی,اداری وفرهنگی ,تجارتی وترانزیتی راه به همراه داشته است.    منبع:کتاب تاریخ هزارساله شهرضاصفحه۵۹

  سایت معرفی شهرستان شهرضا به ادرس( www.shahreza.info )

  رشته بنده چون جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی بود.مطالعاتی درمورد پستانسیل های  شهرستان شهرضا انجام دادم وبا شناختی که از این ظرفیت های  پیداکردم وبا مشورت استاد احمد تقدیسی عضوهیت علمی دانشکده  علوم جغرافیا وبرنامه ریزی دانشگاه اصفهان وتشویق آقای شاهین سپنتا یک پکیج مطالعاتی راهبری برای خودم مشخص کردم.

  پکیج مطالعات راهبری اینجانب به این شرح است:

  • مطالعه کتب تاریخی وهر کتابی که مربوط به فرهنگ وتاریخ شهرضا بود را مطالعه کردم.
  • مطالبی را به عنوان تاریخ شفاهی شهرضا از افراد آگاه ومعتبر کسب کردم.
  • مطالب وعکس هایی را از اداره میراث فرهنگی جمع آوری نمودم.
  • دوربینی خریداری وبا آن به سراغ افرادی که داری پیشه های قدیمی و هنرمندان رفتم.
  • برپایه اطلاعاتی که کسب کردم پروژه ی گردشگری مجازی را پایه گذاری کردم.
  • هدف پروژه گردشگری مجازی شناساندن ظرفیت ها ی گرشگری برای سه طیف بود:

  الف- طیف اول: ایجاد انگیزه برای افرادتا با شناختن وآگاهی از جاذبه های گردشگری .این انگیزه برای فرد مشخص بشود  که به شهرستان شهرضا مسافرت کند.واین شهرستان یا هدف ویا بخشی از هدف مسافرت افراد باشد.

  ب-طیف دوم: ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران درعرصه گردشگری که با مطالعه وشناخت از ظرفیت ها شهرستان شهرضا به ایجادامکانات توریستی ورفاهی درشهرستان بپردازند.

  ج-طیف سوم:ایجاد انگیزه برای آژانس های مسافرتی برای ایجادوراه اندازی تورهایی چندبعدی ویا تک بعدی به مقصد شهرستان شهرضا.یک مثال: تور گردشگری را دراوایل خردادماه دریک فاصله زمانی یک شب ویک روز ازمبدا اصفهان به سمت روستای هونجان تعریف می کنیم، که هدف تور گردشگری: کوهنوردی ودیدن لاله های واژگون ،لذت بردن از طبیعت روستای هونجان وصبحانه خوردن درکنار عشایرقشقایی با نان یوخه وکره گوسفندی وعسل وآشنایی با آداب رسوم عشایرقشقایی آشناشدن.

  لاله های واژگون دررشته کوه های روستای هونجان

  عشایرقشقایی-مراتع-روستای-هونجان-شهرستان-شهرضا. پختن نان یوخه توسط زنان عشایرقشقایی-شهرستان شهرضا

  با نک اطلاعاتی که درفضای مجازی به نام معرفی شهرستان شهرضا (شهرضا دات اینفو)

  داده هایی درزمینه تاریخ وفرهنگ ومیراث فرهنگی  همکنون جایگاه ویژه در فضای مجازی دارد. وتنها سایت معرفی شهرستان شهرضا به عنوان اولین سایتی که دراین زمینه حضور پررنگ دارد وهم به عنوان تخصصی ترین سایت درزمینه میراث فرهنگی وتاریخ وهنر شهرستان شهرضا فعال هست.مدیریت سایت درنظرداردکه طی چندماه آینده با تغییراتی درقالب سایت شرایطی را برای تبلیغات و همه عزیزان صنایع دستی وهنرمندان بتوانندمحصولات خودشان رادر بازاچه مجازی بهفروش  رسانند. همچنین اپیکیشنی را باسرمایه گذران در عرصه گردشگری ایجادکرده واین اپیکیشن می تواند نیاز های مسافران که وارد این شهرستان می شوند ازنظیراقامتگاه وخدمات پزشکی رادراختیار مسافران قراربدهد.

  درآمد زایی  سایت معرفی شهرستان شهرضا

  به طوری که در مطالب بالابه آن اشاره شد.درآمد زایی سایت و(برند شهرضا دات اینفو)به چند بخش تقسیم می شود:

  الف- برنامه آینده سایت که با تغییر قالب سایت بتوان تبلیغات گذاشت.همطنور درکانال ایستا گرامی (شهرضا دات اینفو) می توان تبلیغات گذاشت.ودرآمدزایی کرد.

  ب-ایجاد بازارچه فروش محصولات هنرمندان دربازارچه ای که درقالب سایت راه اندازی

  می شود.ودرصدی از مبلغ فروش به مدیریت سایت پرداخته می شود.

  ج-همکاری با یک ویاچند اقامتگاه برای رزو

  د- همکاری با آژانس های مسافرتی برای راه اندازی تور گردشگری به مقصد شهرستان شهرضا با یک سیکل مشخص زمانی وهدف از اینکه به شهرستان شهرضا می آییند,به چندجاذبه گردشگری بروندواقاتگاه مسافران کجا باشد. مدیریت سایت با کمال افتخارابراز تمایل برای همکاری با آزانس های داخلی وخارجی دارد. 

  فضای مجازی این امکان را می دهدکه شما با دورترین نقاط عالم درارتباط باشید. این امکان فوق العاده می تواند برای کسانیکه از این موقعیت استفاده می کنند باآگاهی ازظرفیت هاوشناختن افراد هدف یک سرمایه بزرگ برای کسب درآمد باشد.صنعت گردشگری را می توان به عنوان بزرگترین مصرف کننده اینترنت دردنیا معرفی کرد.چراکه طیف وسیعی از مشتریان صنعت گردشگری ازطریق فضای مجازی با مقصدگردشگری خود آشنا می شوند.وسهم ما ازاین بازار می تواند به حدی گسترش یابدکه به عنوان قطب گردشگری جنوب استان اصفهان شویم.

  شهرستان شهرضا مکان بکری برای صنعت گردشگری هست.اگر بتوان فرصت ها ومزیت ها را شناخت.

   

  مزیت های که سایت معرفی شهرستان شهرضا :

  ا- اولین سایت درحوزه میراث فرهنگی وتاریخ وفرهنگ شهرستان شهرضا است.

  ۲-مطالب علمی وپژوهشی که در سایت موجود هست به عنوان یک بانک اطلاعاتی الکترونیکی ومنبعی نسبتا موثق.

  ۳- فکر وایده هایی که مدیرمسول سایت درامر توسعه وپیشرفت صنعت گردشگری شهرضا به دلیل مطالعاتی که دراین حوزه  داشته حایزاهمیت است.

  ۴- سایت معرفی شهرستان شهرضا حدود هشت سال هست که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هست ومی توان اذعان کرد که این سایت به علت سابقه مناسب و داده های علمی، بستری مناسب برای سرمایه گذاری باشد.وهم اینکه تا حالا هیچ سایت دیگری دراین زمینه به طوراختصاصی کارنکرده است.وبه دلیل هزینه های بالا ی نگهداری سایت،هیچ گونه دلیل توجیهی اقتصادی دراین امر نیست که سایت دیگری راه اندازی شودوتااکنون ظرفیت وگنجایش شهر هم این سایت بوده است.

  بازاربزرگ شهرستان شهرضا

  درفرهنگ محلی شهرستان شهرضا برای شستوشوی ظروف درایام قدیم ازگیاهی به نام کدوی لیف به گویش محلی( اسکاج) که به مواد شوینده  آغشته بودمورداستفاده قرارمی گرفت.

  شما اگر به پرتال شهرستان های دیگر حتی پرتال اصفهان سربزنید به صورت مختصر شهرمورد نظررا روایت کرده درصورتی که سایت معرفی شهرستان شهرضا به عنوان یک مرجع درحوزه ای که برای خود تعریف کرده ؛بلکه عشقی هست که که اینجانب عمادالدین منصف به آب وخاک وناموس وو طن دارم.وعهد بستم دررشته خودم بتوانم کاری برای شهرخودم بکنم.

  مدیریت سایت دست سرمایه گذران علاقه مند به گردشگری را به گرمی می فشارد.

  اعضای سایت معرفی شهرستان شهرضا:

  مدیرمسول سایت:عمادالدین منصف

  مدیرفنی سایت واسپانسرس سایت: شرکت نسل آینده

  مشاوران :

  دکتر مهدی رازانی عضو هیأت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  آقای مصطفی منصف

  آقای سیدمصطفی مجرد

  آقای محمدعلی جعفری

  آقای مصطفی جهانمردی

  آقای محمدرضاآقاخانی

  برنامه آینده سایت معرفی شهرستان شهرضا

  شرایط برنامه ریزی سایت طوری پایه ریزی شده که الان یک بانک اطلاعاتی مناسب دردسترس هست.وگام بعدی راهکارها برای ایجاد درآمد از طریق سایت است.واین زمانی قابل توجیه  که سرمایه گذار بخش گردشگری نیاز خودرا دربازار فضای مجازی  به عنوان پویش حرکت خود برای جذب توریست حیاتی بداند.این شرایط اکنون ایجادشده که سرمایه گذار ومدیرمسول سایت با ارایه راهکار مناسب در فاصله زمانی معین، زمینه را برای پیش برد هدف های سال های آینده گام بگام مشخص و با تدبیر به اجرا بگذارند.

  کاروانسرای امین آباد-روستای امین ابادشهرستان شهرضا

  شهرستان شهرضا ازروستای مهیارتا روستای امین آباد، جاذبه های تاریخی-طبیعی-فرهنگی برای همه علاقه مندان دارد.

  تاریخچه شروع سایت:

  بنده از سال ۱۳۸۸ درزمان دانشجویی درمسیرراه دانشگاه باآقای دکترمهدی رازانی آشنا شدم وایشان تلنگری به بنده زدند وایشان گفتند:شما که دانشجوی رشته جغرافیا هستید،از شهری که درآن ز ندگی می کنی اطلاعاتی داری یا نه؟ بنده گفتم شهرضا به غیراز چندتا اثرمثل بازار وامامزاده شاهرضا چیزی نداردوتاریخی به آن صورت ندارد.به من گفتند برو یک بررسی بکن که تا الان نیز  درحال بررسی زادگاهم هستم .بعد ایشان گفتند سازمان یونسکو امسال را سال جهانی میراث کشاورزی قرار داده ،تو شهر شما چیزی دراین باره هست ومن گفتم :بله برج هایی به نام سن بندی هست که زمان قدیم دعاهایی می نوشتند ودربرج های قله رشته کوه دامزاد می گذاشتند تاحشره سن دهانش بسته شود و به مزارع گندم آسیبی نرسانند. این  موضوع را که بیان کردم ؛ آقای دکتر مهدی رازانی دررزومه دکتری خود دردانشگاه هنر اسلامی تبریز در مورد سن بندی آورده اند .

  در بررسی هایی که بنده درموردشهرستان شهرضا آغازکردم. با آقای محمدرضا میری  که درآن زمان به عنوان کارشناس فرهنگی در شهرداری فعالیت داشتند و بنده افتخار آشنایی با ایشان را پیدا کرده ودر زمان شهرداری مهندس بهرامی قرار شد سایتی دراختیار بنده باشد تا مطالبی که بنده جمع آوری می کنم را درسایت بگذارم که متاسفانه نشد.مطالب را گرد آوری وجمع آوری شد.ولی سایتی راه اندازی نشد.

  سال ۱۳۹۰ با کمک دوست گرانسنگ خود آقای کیوان سرایی که شایسته است از ایشان تقدیرکنم.آقای کیوان سرایی این امکان را برایم فراهم کردند. و سایتی دراختیار بنده گذاشتند و تاکنون مرا دراین امر یاری نموده اند. در شب چله سال۱۳۹۰ دومطلب در سایت بارگذاری شد و تا به الان بنده نزدیک به چهارصد پست درسایت بارگذاری کرده ام.که هدف معرفی تاریخ وفرهنگ ومیراث فرهنگی به تمام عالم بوده است. این سایت به طورمیانگین حدود ۱۵۰ نفر بازدید کننده دارد . و از شروع سایت تا به اکنون حدودچهارمیلیون وچهارصد هزار بازدید کننده داشته است.

  منابع:

  • تاریخ شهرضا/ نویسنده مسیح اله جمالی
  • تاریخ هزارساله شهرضا /نویسنده ولی الله میرمسیبی/انتشارات گویاسال۱۳۷۸
  • استادسید مصطفی مجرد
  • حاج یداله باوفا در زمینه فرش
  • فرفرهنگ دیباچه ای بر فرهنگ وهنرشهرضا/به کوشش مصطفی منصف /تاریخ چاپ ۱۳۸۴
  • استاد ناصرپورحسین مشاوره درامر موسیقی