شادروان حمزه پژوهنده

شادروان حمزه پژوهنده فرزند رضا قلی شاعر معروف شهرضائی متخلص به «تاراج» او در شهرضا زاده شد و پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدائی و متوسطه به اصفهان رفت و وارد دانشسرای مقدماتی شد و در سال ۱۳۲۶ وارد خدمت فرهنگ گردید .

ایشان پس از آموزگاری و نظامت و مدیریت دبستان چند سال مدیر فنی تربیت بدنی بود و مسئول دبیرخانه و کارگزینی شد او ورزش را برای جوانان لازم و ضروری می دانست و زمین ورزشگاه تختی «استادیوم» را به آموزش و پرورش اهدا کرد . وی شخصی تیزبین ، دقیق و بسیار فهمیده بود چندی نیز «شهردار» شهرضا شد . در شیروخورشید سرخ به کمک نیازمندان می شتافت و به سمت دبیرخانه و حسابداری جمعیت شیروخورشید منصوب شد . او پس از انقلاب دوران بازنشستگی را به کار کشاورزی می پرداخت . او در سال ۱۳۸۶ به سرای جاودان شتافت .

دیدگاهتان را بنویسید