شادروان حاج محمد کاظم ملکیان متخلص به صاعد

شادروان حاج محمد کاظم ملکیان فرزند حاج محمد جعفر در سال ۱۲۸۵ شمسی در شهرضا متولد شد . در اوائل نوجوانی قسمتی از مقدمات عربی را خوانده و نزد مرحوم علی فارسی و حاج ملا علی نوری تلمذ نموده . آقای صاعد اشعاری سروده ، که اغلب آنها در مدح و مراثی اهل بیت (ع) است . و کتابی در همین موضوع بنام (موهبه النبی ) که مجموعهء مراثی و منقبت چهار ده معصوم است به چاپ رسانده است . اشعار دیگری در باب (مناسک حج ) بصورت خطی از او موجود و سایر اشعارش بطور پراکنده وجود دارد که هیچکدام چاپ نشده . به گذشتگان چون سنائی ، مولوی ، سعدی ، حافظ و مرحوم الهی قمشه ای اقتدا نموده و به سبک و شیوه آنان شعر می سراید . در زمینه های مختلفی طبع آزمائی نموده اما اکثراً به سرودن مدایح و مناقب اهل بیت (ع) علاقه مند است .

دیدگاهتان را بنویسید