شادروان دکتر خلیل خان سپهر

او یکی از فرهنگ دوستان شهرضائی است که سالیان دراز با دکتر ابراهیم لبیب و دکتر سید محمد علی دانشگر در امور فرهنگی کوشش پر ثمر داشته است وی در آغاز در شغل ارتش بود و درجه سرگردی داشت و در میان مردم به ( یاور خلیل خان) مشهور بود او در جهبه جنوب کشور خدمت می کرد وی در جمله شیخ نشینان جنوب به جزیره (هنگام) به سمت رئیس گردان فعالیت داشت و حمله اعراب جنوب ایران را به جزیره هنگام دفع کرد و متجاسران و اشغال گران را از جزیره ( هنگام) بیرون راند . او در سال ۱۳۳۱ شمسی زمین مدرسه کیان را که سالها هنرستان صنعتی و انستیتوتکنولوژی بود به فرهنگ اهدا کرد . وی تحصیلات پزشکی داشت و در شهرضا به شغل طبابت اشتغال داشت او مردی روشنفکر بود و فرزندان خوب و شایسته تربیت کرد . از جمله شادروانان هوشنگ خان و کورش خان و نسرین و از او دو فرزند ، باقی مانده است کسری و دارا . دکتر کسری سپهر هم اکنون در اصفهان به شغل دندانپزشکی مشغول است و دکتر دارا سپهر در آمریکا زیست می کند . روانش شاد باد.

دیدگاهتان را بنویسید