شادروان دکتر غلامرضا کیان

شادروان دکتر غلامرضا کیان استاد ممتاز دانشگاه تهران – دانشکده اقتصاد

دکترغلامرضا کیان نویسنده و استاد دانشگاه. در شهرضا به دنیا آمد. وى پس از اتمام تحصیلات ابتدایى و متوسطه، از مدرسه عالى علوم سیاسى دیپلم گرفت. سپس به پاریس رفت سپس به پاریس رفت و از دانشکده‏ى حقوق آنجا موفق به دریافت لیسانس و دکتراى دولتى در رشته‏ى حقوق و اقتصاد گردید. وى به زبان‏هاى فرانسه، انگلیسى و عربى تسلط داشت. از آثارش: «تاریخ پول ایران»، به زبان فرانسه؛ «اصول علم مالیه»؛ «تجارت بین‏ المللى»؛ «سیاستهاى بازرگانى».فرزند مرحوم محمد قاسم‏ کیان از مالکین عمده قمشه، در ۱۲۸۵ ش تولد یافت. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانید و سپس وارد مدرسه عالى علوم سیاسى شد و در آن رشته لیسانس گرفت و در سال ۱۳۰۷ براى ادامه تحصیلات به فرانسه رفت و دوره‏ى لیسانس و دکتراى دولتى حقوق پاریس را گذرانید و پس از اخذ درجه‏ى دکترا به ایران بازگشت و وارد خدمات بانکى شد و در بانک ملى به معاونت اداره آمار و مطالعات اقتصادى منصوب گردید و اولین کار وى نشریه‏ى بانک ملى به زبان فارسى و فرانسه بود و بعد به ریاست اداره‏ى مزبور انتخاب گردید. دکتر کیان در سال ۱۳۱۴ به سمت دانشیار در دانشکده حقوق و علوم سیاسى و اقتصاد تعیین و به تدریس پرداخت. او در سال ۱۳۲۱ به مقام استادى ارتقاء یافت و هم زمان با مشاغل فرهنگى مقاماتى را در نیز در سطح کشور طى نمود. در ۱۳۱۸ مدیر کل گمرک ایران شد و در سال ۱۳۲۰ عضویت هیئت مدیره بانک کشاورزى را عهده‏دار گردید و یک سال بعد مدیر کل انحصار تریاک ایران شد. دکتر غلامرضا کیان در ۱۳۲۲ در دوره‏ى چهاردهم مجلس شوراى ملى از قمشه به وکالت مجلس انتخاب گردید و در دوره‏هاى شانزدهم و هفدهم همین سمت را پیدا کرد. از دیگر مشاغل وى مى‏توان مقامات زیر را نام برد: عضو هیئت عالى تنظیم برنامه‏ى هفت ساله، معاون وزارت اقتصاد ملى، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه، مدیر عامل سازمان بیمه‏ هاى اجتماعى کارگران، معاون پارلمانى نخست‏ وزیر. دکتر غلامرضا کیان داراى تألیفات متعددى است، از جمله اصول علم آمار، محاسبات عمومى، اصول علم مالیه، سیاستهاى بازرگانى و تجارت بین‏المللى که غالب این کتب در دانشکده حقوق تدریس می شد.

برگرفته از کتاب: اثرآفرینان (جلد اول-ششم)

گردآورنده:عمادالدین منصف