شیخ نوراله دهاقانی« نور شرق» مدیر و سردبیر روزنامه نور شرق

شیخ نوراله دهاقانی فرزند شیخ علی محمد در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری در دهاقان تولد یافت. در اواخر عمر به شغل دولتی روی آورد و به دبیری دبیرستان‌ها رسید او در میان‌سالی روزنامه نور شرق را بنیان گذاشت و از این نظر خانواده او به نور شرق مشهور شدند او مردی روشنفکر بود دکتر عبدالرحیم عناقه درباره او چنین می‌نویسد:

شیخ نوراله دهاقانی فرزند شیخ علیمحمد دهاقانی در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری در دهاقان تولد یافت پس از گذراندن دوران طفولیت و درک مقدمات و اولیات در خانواده خود برای تحصیل به اصفهان عزیمت نمود و از محضر بزرگانی چون شیخ محمد هادی قمشه‌ای (فرزانه)،‌شیخ محمدرضا نجفی، شیخ محمدتقی آقا نجفی، میرزا بدیع امامی، حکیم جهانگیر خان قشقائی دهاقانی و… استفاده‌ها برد.

مسائل سیاسی و اجتماعی آن دوره و جهت گیری مبارزاتی خانواده خصوصاً پدرش باعث شد که ایشان انگیزه لازم را برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و آزادیخواهی داشته باشد. مجله«نورشرق» را با مدیریت و سرپرستی خود در سال ۱۳۴۴ هجری قمری چاپ و منتشر کرد. این مجله با حمایت و کمک‌های مادی و معنوی آقایان مسجد شاهی به‌ویژه مرحوم آقا شیخ نوراله ثقه الاسلام تأمین شد. تقریباً به مدت سه سال در هر ماه دو شماره و غیرمرتب به چاپ رسید و بعداً برای همیشه تعطیل شد.

شیخ نوراله دهاقانی از علمای فوق الذکر اجازه اجتهاد داشت. در مجله خود که در ماه رمضان ۱۳۴۴ هجری قمری منشر شد، آورده است «اجازت اجتهاد دارم» آخرین شماره این روزنامه مربوط به سال سوم،‌شماره دوم جمعه ۶ ذی القعده ۱۳۴۶ هجری قمری است.

مرحوم شیخ نوراله استادی ادیب و فاضل و مردی پرهیزگار و متقی بود که سال‌ها با مقایسه سیاسی و اجتماعی مبارزه کرد و در اعتقاد خود بسیار استوار بود. در اواخر عمر به استخدام اداره فرهنگ اصفهان در آمد و مورد توجه تمام فرهنگیان و فرهنگ دوستان آن خطه بود. وی سرانجام در شب دوشنبه ۲۴ ذی الحجه الحرام سال ۱۳۷۱ هجری قمری در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد مدفون گشت.

شادروان محمد صدر هاشمی در کتاب (تاریخ جراید و مجلات ایران درباره نورشرق) چنین می‌نگارد.

روزنامه نور ششرق در شهر اصفهان به مدیری و نویسندگی (شیخ نوراله دهاقانی )تأسیس و در سال ۱۳۴۴ قمری منتشر شده است. شماره اول نور شرق در چهارصفحه به قطع وزیری متوسط با چاپ سربی(شرکت مطبعه اتحاد) طبع و در تاریخ بیست و دوم شوال ۱۳۴۴ قمری انتشار یافته است. مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان(بیان حال) نوشته شد و بدین قسم شروع می‌گردد.

« شاید اغلب بدانید که اقدام اینجانب در این‌گونه امور تا یک اندازه عادت مخالف مقتضیات خانوادگی است و به علاوه و به علاوه به غیر از تحمل زحمات و خسارات و حتی بدبینی جمعی کوته نظر نتیجه دیگری نخواهد شد ولی با وجود همه این‌ها در این عصر که کفر و الحاد رایج صدها امراض اجتماعی با ما دست و بغل شده در یک چنین عصری بر هرکسی لازم است به عوض بی‌حالی…

منابع:

۱-اینترنت: .ketabcity.com (معلم شرقی) زیر نام زهرا غلامی

۲-سیمای دهاقان(سمیرم سفلی) دکتر عناقه و اصغر محمدی ص ۲۷۳

۳-تاریخ جراید و مجلات ایران، تألیف محمد صدر هاشمی جلد چهارم ص ۳۱۶ و ۳۱۷

نویسنده:استادمصطفی مجرد