عطاءاله زمان زاد(بخردی)

شادروان عطاء ا… زمانزاد متخلص به ( بخردی ) فرزند علی اکبر زمان زاد متخلص به (خارکن) در سال ۱۳۰۸ شمسی در شهرضا زاده شد . او از سلک خوشنویسان بود مدتی در دانشسرای مقدماتی و مراکز تربیت معلم به تدریس درس خوشنویسی اشتغال داشت وی از طبعی موزون برخوردار بود وبه مناسبت های گوناگون اشعاری سروده است از او مجموعه شعری به جا مانده است از آقای دکتر زمان زاد فرزند آن شادروان که مجموعه اشعار ایشان را به چاپ برسانند . سرانجام وی در مهر ماه ۱۳۷۵ به دیار فانی شتافت .

دیدگاهتان را بنویسید