عکس قدیمی از بارو های شهر شهرضا

عکس-قدیمی-از-باروهای-شهر-شهرضا

عکس-قدیمی-از-باروهای-شهر-شهرضا

عنوان اصلی: باروی شهر قمشه
عنوان‌های فرعی : دروازه، ورودی، راه
عنوان سند: Persia, Koumishah, Old Gate
پدید آورنده: فردریک گادمر (Frederic Gadmer)
نوع: عکس
تاریخ / دوره تاریخی: ۱۹۲۷ م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Enclosure door
منبع: https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr