فاخته

فاخته (کبوتر کوه پایه) اندازه اش ۳۲ سانتی‌متر است و رنگی آبی خاکستری دارد. از کبوتر جنگلی نسبتا کوچک‌تر ،تیره‌تر، دم کوتاه تر، بدنش جمع و جور و بال زدنش سریع تر است ، در حال پرواز و یا در حالت نشسته به خاطر نداشتن نوار سفید روی بالها و  لکه سفید روی گردن به آسانی از آن تشخیص داده می شود.
رنگ خاکستری سطح پشتی فاخته بیشتر به رنگ آبی متمایل است ، در کنار گردن لکه‌هایی با جلای سبز و دونوار باریک سیاه رنگ کوتاه و مقطع دارد .
پرنده نابالغ فاقد لکه سبز روی گردن است .
تفاوتش با کبوتر چاهی، نداشتن سفیدی زیر بالها و داشتن شاهپرهای پرواز تیره تر است. میانه روی بال ها خاکستری دودی بوده و فاقد دمگاه سفید و رگه های سیاه در طول پرهای ثانویه است. (در کنار این ویژگی ها، باید تفاوت این کبوتر را با نژادهای شرقی کبوتر چاهی، که دمگاهش خاکستری است مد نظر داشت.)
منقارش در انتها بی رنگ و چشمانش تیره است.
رفتار فاخته ، شبیه به کبوتر جنگلی است و غالبا در زمستان با آن دیده می شود ولی کمتر از کبوتر جنگلی اجتماعی می باشد (در گروه های کوچک دیده می شود).

 بیاید با طبیعت مهربان باشیم.