قدمگاه حضرت خضرنبی (ع) در روستای دهک

خواجه خضر

در شهرستان شهرضا دوآثار از پیامبر همیشه زنده یعنی حضرت خواجه خضر علیه السلام وجود دارد.یکی مسجد خواجه خضر در خیابان انقلاب ودیگر مکانی در حد شرقی شهرضا ودر صحرای ارش آباد که بنام خواجه خضر شهرت دارد.این مکان باغی محصور است که در داخل آن ساختمانی مشاهده می شود.داخل این مکان دو اطاق و یک ایوان دیده می شود ایوان دارای سه ستون است که پایه با سنگ های سیاه پوشیده شده. از این ایوان می توان داخل اطاقی که مسجد است و بمساحت۶*۴ متر مربع است شد.مسجد دارای محرابی  از کاشی و خشت لاجوردی است. بر اطراف محراب سوره نور نوشته شده و بر پایین محراب سنگی کا ملا صیقلی دیده می شود. در این مکان در روزهای شنبه، پنجشنبه ، جمعه وبعضی از ایام واعیاد زنان در آن جا آش نذری می دهند وحاجت می طلبند و بعضی به حاجات خود هم رسیده اند. بربالای در ورودی این ساختمان بر تا بلو ئی  چنین آمده ((قدمگاه و مسجد خواجه خضر))

منبع: کتاب تاریخ شهرضا صفحه ۴۳۸-۴۳۹  نوشته مسیح الله جمالی پاییز ۱۳۷۴

شاید اگر استاد گرانقدر مسیح الله جمالی در اطراف شهرضا یک تحقیق میدانی می کردند به جای دو آثار از پیامبر همیشه زنده حضرت خضر(ع) را سه اثریاد می کردند .این بار در بالا تر از روستای دهک یک اتاقک شش متری با گنبدی که تازه تعمیر گشته است.سنگی در این بنا موجود هست که کروی شکل و صیقلی دیده می شود.که عقیده مردم محلی روستا بر این است که جای پای حضرت خضر (ع) در این مکان است.

                                 قدمگاه خضرت خضرنبی (ع) در روستای دهک شهرستان شهرضا-

 

محقق: عماد الدین منصف