قنات های شهرضا

مقدمه:

کاریز، از یک دهانه یا هرنج که روباز است و یک کانال طولی شیب دار زیرزمینی تشکیل شده و چندین چاه عمودی که کانال زیر زمینی سرانجام به سطح زمین مرتبط می‌سازد، چاه‌ها- که به آن‌ها در موقع حفر، میله هم گفته می‌شود- علاوه بر کاربرد برای انتقال مواد حفاری شده به روی زمین، عمل تهویه کانال زیرزمینی را نیز انجام می‌دهند و راه ارتباطی برای لای‌روبی، تعمیر و بازدید از داخل کاریز نیز به شمار می‌روند.. به محل خروج آب قنات مظهر نیز می‌گویند.

آغاز کاریز

آغاز کاریز همان دهانه کاریز است که «مظهر کاریز» نیز نامیده می‌شود. مظهر کاریز جایی است که آب از دل کاریز بیرون می‌آید و ظاهر می‌شود و می‌تواند برای آبیاری و دیگر مصارف مورد استفاده قرار بگیرد. قسمت انتهایی کاریز، «پیشکار کاریز» نامیده می‌شود که در آخرین قسمت آن، چاه مادر کاریز قرار گرفته‌است. قسمت‌هایی از کاریز که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی‌آید «خشکه کار» و قسمتی که آبدار است (قسمت انتهایی) قسمت «آبده کاریز» نامیده می‌شوند.

اسامی قنات های شهرستان شهرضا

ا

ب

ت

ج

ح

خ

د

ز

ز

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

ل

م

م

ن

ه

و

پ

چ

ک

گ

ی

آب‌توت

آب‌توت قناتی است که در روستای مقصود بیک از توابع بخش منظریه، شهرستان شهرضا در استان اصفهان قرار دارد.

مشخصات قنات

طول این قنات ۳۰۰ متر است، تعداد ۱۰ میله چاه دارد و عمق مادرچاه این قنات ۱۳ متر می‌باشد. دبی این قنات ۱ لیتر بر ثانیه است.

مالکان این قنات اهالی روستا می‌باشند و اراضی تحت کشت این قنات ۱ هکتار می‌باشد.

آردلان

آردلان قناتی است که در روستای کهرویه از توابع بخش منظریهشهرستان شهرضا در استان اصفهان قرار دارد.

مشخصات قنات

طول این قنات ۱۲۰۰ متر است، تعداد ۳۰ میله چاه دارد و عمق مادرچاه این قنات ۱۸ متر می‌باشد. دبی این قنات ۳۵ لیتر بر ثانیه است.

تعداد مالکان این قنات ۳۰ نفر می‌باشد و اراضی تحت کشت این قنات ۳۵ هکتار می‌باشد.

سندوئیه

سندوئیه قناتی است که در روستای کهرویه از توابع بخش سمیرم سفلی، شهرستان شهرضا در استان اصفهان قرار دارد.

مشخصات قنات

طول این قنات ۵۰ متر است و تعداد ۱ میله چاه دارد. عمق مادر چاه این قنات، ۳ متر و فاصلهٔ مظهر تا محل آن ۳۰۰ متر می‌باشد. دبی این قنات ۲۰ لیتر بر ثانیه است.

تعداد مالکان این قنات ۱۰ نفر می‌باشد و اراضی تحت کشت این قنات ۲۰ هکتار می‌باشد.

دالی‌سو

دالی‌سو قناتی است که در روستای مزرعه دامزاد از توابع بخش حومه شهرضا، شهرستان شهرضا در استان اصفهان قرار دارد.

مشخصات قنات

طول این قنات ۶۵۰۰ متر است و تعداد ۱۲۰ میله چاه دارد. عمق مادرچاه این قنات، ۲۴ متر و فاصلهٔ مظهر تا محل آن ۲۰۰ متر می‌باشد. دبی این قنات ۱۵ لیتر بر ثانیه است.

تعداد مالکان این قنات ۷۰ نفر می‌باشد و اراضی تحت کشت این قنات ۱۵ هکتار می‌باشد.

عمروآباد

تصاویرازقنات عمروآباد ازمبدا تا مقصد -ازوبلاگ کاریزهای جنوب شهرضا(مسعود عسگری)-

اراضی بیابانی توتک ( کوه تکی)  و پایین دست کهرویه منبع تغذیه قناتهای منطقه از جمله قنات عمروآباد است.

در زمستان هوای گرم و مرطوب از درون قنات بیرون می آید و سبب رشد خزه ها می گردد.