مسجد جامع شهرستان شهرضا

این مسجد دارای گنبدی با ارتفاع ۱۰ متر و مناره ای با ارتفاع ۱۵ متر بوده و سبک معماری این بنا از نوع ضربی است که در ساخت آن از آجر ساده استفاده شده است این مسجده باستانی باشبستانی بزرگ مهراب نقاشی شده و منبری سنگی در ابتدای بازار بزرگ سرپو شیده شهرضا قرارگرفته است تاریخ بنای این اثر گرانبها بر اساس لوحی که در سال ۷۳۹ نگاشته شده ،به قرن هشتم هجری میرسد .در دالان این مسجد بریک سنگی وقفنامه ای موجود است که مقداری از آب ملک صحرای موقان شهرضا را وقف مسجد نموده تا از منافع حاصله سهمی را با سادات فقیر و سهم دیگری را صرف تعمیر وفرش و روشنائی کنند .

به مرور زمان بافت قدیمی مسجد دست خوش تغیییراتی شده که میتوان به مواردی نظیرخراب کردن حوض آب وسط حیاط و جابجایی سنگ آب آن به کاروانسرای جعفر خان اشاره کرد همچنین یکی از منارهای این مسجد در سالهای گذشته در اثر صاعقه تخریب شده و فقط ته مناره باقی مانده است .گرچه تغییر و تحولاتی که روی این مکان تاریخی انجام شده بافت قدیمی وسنتی آن را تا حدودی مورد تخریب قرار داده اما هرچه میگذرد به شکوه و عظمت این مکان تاریخی مذهبی افزوده میشود هم اکنون این مکان به همت میراث فرهنگی مورد مرمت قرار گرفته تا بتواند پذیرای علاقه مندان تاریخ و مذهب این مردم باشد .

مشخصات بنای مسجد جامع

مسجد جامع بازار از دو قسمت در شمال شرقی و جنوب غربی بازار جای گرفته ، بخش اصلی شامل صحن گنبد خانه و دو شبستان و ایوان ها و دو ورودی است گنبد خانه که قدیمی ترین بخش مسجد است متشکل از یک فضای مربع شکل با جرزهای قطور است که با یک کاربندی ساده هشت و سپس شانزده به دایره تبدیل شده تا کنبد یک پارچه آجری روی آن اجرا شود. پوشش داخلی گنبد در زمان صفویه با گچ اندود شده است در ضلع جنوب غربی گنبد خانه محراب با ابعاد ۱*۴ متر در زمین نیم هشت به مقرنس های گچی مزین است.پوشش طاق و چشمه شبستان ها بر روی ستون های قطور مربع شکل استوار است، ستون ها در یک محور به هم نزدیک شده لذا از نوعی تویزه برای پوشش سقف استفاده شده است.نسبت ارتفاع ستون ها به دهانه ها یادآوری بناهای ایلخانی و سلجوقی است.در ضلع جنوب غربی شبستان ها محراب نماهایی ساخته شده که زینت بخش این فضاها میباشد.کتیبه منبر چوبی موجود در مسجد سیر معماری بنا در دوره صفوی را محرز میکند.در صحن اصلی،منبر دیگری از سنگ یکپارچه با شش پله ساخته شده است. شبستان روبروی گنبدخانه جلوی یکی از ورودی های مسجد قرار گرفته که راهروهایی حد فاصل آنهاست.با توجه به کتیبه سنگی سردر این بخش از الحاقات دوره قاجار است.قسمتی از این کتیبه در زیر گچ قرار دارد و به خط نستعلیق،موقوفات مسجد را در مورد تامین آب مسجد مشخص کرده و تاریخ ۱۲۴۰ هجری قمری روی آن حک شده است.بخش کوچکتر مسجد،شبستان زمستانی است که از الحاقات دوره های قبل میباشد. شبستان در زمینه مربع و دارای شانزده ستون سنگی است. ورودی اصلی مسجد در ضلع شمال شرقی و بین دو بخش مسجد میباشد ورودی دارای هشتی مربع شکلی است که توسط دو راهرو در طرفین شبستان به صحن مسجد راه می یابد سردر و تزئینات کاشیکاری و مقرنس مزین است.

Untitled-12

درتصویرگندمسجد جامع را می بینید.

Untitled-15

نمای حیاط مسجدجامع

DSC_0002

درتصویر یکی از گلدسته های مسجد جامع که باقی مانده ازدوران سلجوقیان است.

Untitled-14

شبستان مسجدجامع شهرستان شهرضا

دیدگاهتان را بنویسید