مسجدخان شهرضا

   تاریخ بنای مسجدخان

مسجد خان شهرضا واقع در کوچه سادات که درزمان زندیه(جعفرخان زند که در شهرضا به حکومت منصوب شد.) ساخته شدودر دوره قاجاریه موردمرمت قرار گرفته است.

مشخصات بنای مسجدخان

این مسجد دارای صحن مستطیل شکل با کف فرش آجری که ارتفاعی حدود یک ونیم متر پایین تر ازکوچه مجاور خود قرار گرفته است پلان این مسجد تحت تاثیر گذر غربی و جهت گیری صحن در راستای قبله شکل گرفته است همین امر باعث شده ارتباط داخل و خارج توسط چند پله و یک هشتی و با زاویه اندک ورودی صورت گیرد . ورودی اصلی بنا به دارای سردری ساده بدون هیچ تزئینی است که ارتباط بیرون را باصحن و شبستان بر قرار می کند ورودی دیگر بنا در همان وجه در انتهای بنا با سردری مشابه سردری مشابه به سردر اصلی واقع شده است که ارتباط بیرون را با با م شبستان بر قرار میکند و به طور غیر مستقیم با صحن در ارتباط است . دربهای بنا از جنس چوب با طراحی ساده است . نمای چهار قسمت است مسجد آجری با قوسهای جناقی ، که بالای هرکدام بصورت قاب مستطیل شکلی آجری کار شده است . این مسجد دارای یک ایوان در وجه جنوب غربی بوده است که در پشت آن خانه و فضا زیر گنبد دارای شکلی چهار وجهی می باشد . که با تدبیر معماری به دایره تبدیل شده است و این امر سبب گردیده نمای زیر گنبد تزئینات زیبایی به خود بگیرد .

گنبد این بنا پیازی و پوشش فضای مجاورآن طاق و تویزه است و محراب این مسجد در زیر آن واقع شده است که قسمت نور گیری این قسمت از بنا توسط قوسهای جناقی دارد . و همچنین پوشش ورودی که از گوشه های آن ایجاد شده دارای قوس هلالی است که معمار سعی کرده نمای این دو سمت قرینه گردد . درسمت شمال شرقی بنا روبروی ایوان شبستان واقع شده این شبستان نسبت به صحن و دیگر قسمتهای مسجد در حدود یک متر اختلاف ارتفاع دارد و پایین تر قرار گرفته است این مسجد در حال حاضر دارای کاربری مذهبی است .

اقای منصف ۰۰۱۱

اقای منصف ۰۰۲۲

اقای منصف ۰۰۳۳

اقای منصف ۰۰۴۴

اقای منصف ۰۰۵۵

این مسجد۲۰۰۰ (دو هزار) متر مربع مساحت دارد که از دو قسمت مسجد و شبستان تشکیل شده و سبک معماری آن آجری میباشد .

گنبد مسجد خان یکی از آثار به جا مانده از دوران زندیه در شهرستان شهرضا می باشد .

بر۲ ستون سنگی قطور و زیبا استوار شده است و حیات مسجد دارای سنگ فرشهای قدیمی است که نظر هر بینده ای را به خود جلب میکند .

IMG_3109نمایی از مسجدخان

۱۱۱نمایی از مسجدخان

` (۵)نمایی از  شبستان مسجدخان

` (۱)نمایی از  شبستان مسجدخان

` (۳)نمایی از  شبستان مسجدخان

` (۸)نمایی ازمسجدخان

محقق:عمادالدین منصف

دیدگاهتان را بنویسید