منطقه شکارممنوع شاه قنداب وبحران آب

مقدمه:

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۱۳۹۵) تا روز شنبه دوم بهمن ماه به ۵۶ میلی‌متر رسید.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در درازمدت، ۹۹ میلی‌متر (معادل ۴۳ درصد) کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته، ۱۲۸ میلی‌متر (معادل ۵۶ درصد) کاهش داشته است.

بحران آب درمناطق شکارممنوع شاه قنداب یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی شهرستان شهرضا به شمارمی رود.امید است راه حلی برای این مشکل پیدا شود.