مکاتبه آیت‌الله سیدحسن مدرس با وزارت معارف

کاتبه آیت اله سید حسن مدرس-سایت معرفی شهرستان شهرضا

مکاتبه آیت‌الله سیدحسن مدرس با وزارت معارف، مبنی بر جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای طبیب میرزا محمدعلی، معروف به صفائی در قمشه تا اجرای قانون جدید طبابت

شماره : ۲۹۷۰۲۳۴۰۱

تاریخ : ۱۳۰۶/۱۰/۱۵

سایت اسناد وکتابخانه های ملی جمهوری اسلامی  ایران