میرزا علی خان عطارزاده

مرحوم (حکیم )طبیب میرزا حسین خان علی عطارزاده                                           مرحوم(حکیم)طبیب میرزا حسین خان  عطارزاده

حکیم میرزا حسین عطارزاده طبیب مشروطه خواه در مبارزه با استبداد دوشادوش مبارزین مشروطه خواه کمک و یار آزادی خواهان در یزد و کرمان و تهران بود . که توسط قوای استبداد محمد شاه و روسها تحت تعقیب قرارمی گیرد وی باتفاق همسر و یک پسر سه ساله بنام میرزا علی و دختر پنج ساله مخفیانه به هندوستان مهاجرت نمود ودر شهر کلکته هندوستان تا آخر عمر بکار طبابت مشغول گردید .

میرزا علی خان عطارزاده از سه سالگی در شهر کلکته هندوستان زندگی کرده و به تحصیل علم پرداخت ، جوانی او که مصادف با انتشار روزنامه حبل المتین بسر دبیری موید السلام در کلکته چاپ سنگی می شده و در ایران منتشر می گردیده ، میرزا علی خان عطارزاده طرفدار قانون مشروطه با روزنامه حبل المتین در کار نویسندگی و انتشار آن همکاری داشته که حبل المتین را از اول تا آخرین نشریه صحافی نموده ، بعد ها در روزنامه طوفان همراه و همگام فرخی یزدی به نوشتن مقاله و چاپ و انتشار آن همکاری می نموده و آن روزنامهها را نیزصحافی نمودهکه دو روزنامه ها موجود می باشند. و به نیابت از خانواده به پاسداشت زحمات پدر “میرزا علی خان عطارزاده ” با مسئولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جلساتی برگزار شده که دو روزنامه حبل المتین و طوفان و مقداری اسناد مرتبت جمع آوری شده رابه یاد آن زنده یاد آماده نموده تا در جهت استفاده محققین و پژوهشگران به اسناد و وقایع تاریخی به ساختمان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا گردد .و در ادامه بخاطر انتشار روزنامه طوفان همکاری و همراهی با فرخی یزدی و دفاع از قانون مشروطه و مبارزه با فساد سه دوره تبعید سیاسی می گردد .

تبعید اول : به دره گز مشهد

تبعید دوم : به ده کرد ( شهر کرد )

تبعید سوم : به شهرضا

در شهرستان شهرضا در مسجد بازار و در دبیرستانهای شهرضا سخنرانی های روشنگرانه می نمود ، که خاطره آن برای خیلی از اهالی شهرضا در اذهان باقی مانده .

از طرف بازاریان و معتمدین شهرضا کاندید برای نامزدی نماینده مردم در مجلس شورای ملی انتخاب می گردد و در جریان انتخابات به خاطر جابجایی رأی های مردم به سخنرانی هایافشاگرانه به مبارزه در رابطه با فساد دولت وقت در حکومت (محمد رضا پهلوی ) کوتاهی نمی کند . وی در شهرضا ازدواج نموده که حاصل آن سه پسر و دو دختر به نام منیژه و نصرت عطارزاده بوده و همسروی به نام کبری صدیق نیا (نیک اقبال).

وی در سال ۱۳۳۸ شمسی بر اثر بیماری قلبی در شهرضا فوت نمود که در جوار امامزاده شاهرضا “شهرضا ” به خاک سپرده شد.

گردآورنده:عمادالدین منصف

دیدگاهتان را بنویسید