هنرمند ارجمند محمود پروانه

هنرمند ارجمند محمود پروانه متولد فروردین ماه ۱۳۵۵ شهرضا

در سال ۱۳۷۳ آموزش تنبک را نزد آقای مسعود حسامیان در شهرضا شروع کرده و مدت دو سال خدمت ایشان بودم.

بعد از یک وقفه طولانی در سال ۱۳۸۲ خدمت جناب مرتضی قاسمی و مجید حسابی رسیدم وسپس از محضر استاد جمشید محبی بهرمندشده و با سبک و سیاق استاد ناصر فرهنگفر اشنا شدم.

در سال ۱۳۹۰به کلاس های جناب  نوید افقه را یافتم م مدت کوتاهی خدمت ایشان تلمذ کرده…

مدت کوتاهی هم خدمت دوست عزیزم جناب حسین قربانی بوده.‌