هیئات مذهبی

یکی از میراث های فرهنگی شهرستان شهرضا میراث عزاداری قیام عاشورا هست .سالهای سال مردمان دوستدار اهلبیت علیهم السلام در ماه محرم ماه عزای عزیز خدا امام حسین (ع) به صورت های مختلف ارادت خود با به امام مظلوم خویش نشان می دهند.

هیات سینه زنی
سقا
بنی اسد (سنگ زن )
زنجیرزن
علی اکبر (ع)

بنی اسد (دراویش همراه با سنج ودهل)
کاروان حسینی (کتل)

ابالفضل (ع)

علی اصغر

قائمیه

حضرت محمد رسول ائمه (ص)

فاطمیه

حضرت علی (ع)
حضرت قاسم بن الحسن (ع)

حضرت امام حسن عسگری (ع) (عسگری)
حضرت رقیه (ع)

انصارالمهدی (عج)

موسی بن جعفر (ع)

انصار الحسین (ع)

امام حسن مجتبی (ع)

حضرت علی بن موسی الرضا

ثارالله (ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرضا)