پخت نان یوخه عشایر قشقایی

نان یوخه نوعی نان محلی است ،که توسط  قشقایی ها پخت می شود.

یوخه

لغت‌نامه دهخدا

یوخه . [ ی ُ خ َ / خ ِ ] (ترکی ،اِ) نان تنک . (ناظم الاطباء) (از برهان ) (از آنندراج ). کاک . کعک . رقاقه . (از یادداشت مؤلف ). یخه . یخا.