پروفسور ولی اله طحانی

شـادروان پروفسور ولي اله طحـانی در سال 1322 در شهرستان شهرضا در يک خانواده اصيل و متدين متولد گرديد. ايشان تحصيلات ابتدايی و متوسطه خود را در شهرستان شهرضا به پايان رساند و در سال 1341 با کسب رتبه اول در کنکور ورودی، وارد دانشکده نفت آبادان شد. پس از فارغ التحصيلی از اين دانشکده، با دريافت بورس از صنعت نفت برای ادامه تحصيل عازم آمريکا شدند و در سال 1972 دکترای خود را در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپيوتر دانشگاه کاليفرنيا در برکلی و در زمينه کنترل فازی تحت سرپرستی پروفسور “زاده”، بنيانگذار سيستم های فازی و از برجستگان مهندسی برق در جهان، به پايان رساند. پس از مراجعت به ايران، از سال 1351 تا 1361 در مرتبه های استـادياری و دانشيـاری در رشته کنتـرل فـازی در دانشکده نفت آبادان مشغول به تدريس بودند و از سال 1362 با مراتب دانشيـاری و استـادی در خدمت دانشجويان و همکاران دانشـگـاه صنعتی اصفـهان (دانشـکده برق و کامپيوتر) بوده اند. ايشان در طی اين سالها افتخـار پايه گـذاری رشته مهندسی کنترل اين دانشکده در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را داشته اند.

زمينه های تحقيقاتی ايشان گسترده و شامل صدها تحقيق و طرح است. از شاخص ترين اين فعاليت ها مي توان به رساله دکترای ايشان و دو مقاله ارزشمند سالهای 1976 و 1977 و هم چنين تدريـس و راهنمـايی ده ها دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اشاره نمود. پروفسور ” زاده ” ، در پيشگفتاری اشاره مي نمايند که رساله دکترای پروفسور طحانی يکی از نخستين کارها در زمينه متغيرهای زبانی، روابط فازی و استنتاج تقريبی است و به جرأت مي توان گفت پروفسور طحانی اولين ايرانی است که گام های بلندی در ترويج سيستـم های فازی در ايران برداشته اسـت. به استناد وبگاه های ISI ، Google Book و ساير مراجع، صدها مقاله معتبر علمی و بيش از يک صد کتاب معتبر علمی در جهان مستقيماً به نام و تحقيقات ايشان اشاره نموده اند. پروفسور لطفی زاد به عنوان بنیانگذار سیستم های فازی در جهان، پروفسور طحانی را بهترین دانشجوی کل دوران علمی خود دانسته است. ايشان افتخاری بزرگ برای جامعه علمی کشور بوده اند و فقـدان اين دانشمند وارسـته در تابستان 1380، برای کشـور و به ويژه دانش پژوهان، استادان و دانشجويان ضايعه ای اسفنـاک بوده است. يادشان گرامی و روانشان شاد باد.

دیدگاهتان را بنویسید