پوشش گیاهی شهرستان شهرضا

مقدمه:

اقلیم شهرستان شهرضا

شهرضا منطقه ای است که تقریباً اطراف آن را کوهستان فرا گرفته و به علت محدود بودن به نواحی کوهستانی در غرب و جنوب و از طرف دیگر به نواحی پست کویری درشمال شرقی در بیشتر اوقات نسیم ملایم با بادهای شدید می وزد. مقدار بارندگی آن ناچیز و جزء مناطق خشک کشوراست. شهرستان شهرضا بر اساس تقسیم بندی اقلیمی دومارتن در ناحیه خشک سرد قرار می گیرد و بر اساس بررسی های آماری بلندمدت (۲۰۰۵-۱۹۹۳)؛ میانگین سالانه دمای این ایستگاه ۶/۱۴ درجه سانتی گراد (درجه سلسیوس)، میانگین حداکثر دمای آن ۳/۲۲ درجه سانتی گراد و میانگین حداقل دمای آن ۷درجه سانتی گراد است. اختلاف دمای گرم ترین و سردترین ماه سال ۱/۲۴ درجه سانتی گرادمی باشد. در طول این دوره آماری ۱۲ ساله بالاترین دمای ثبت شده ۲/۴۰ درجه سانتیگراد و پایین ترین دمای ثبت شده ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر بوده است. در این ایستگاه مجموعاً ۱۱۱ روزدر طول سال دمای هوا مساوی یا بیشتر از ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد. مجموع روزهای یخبندان آن بطور متوسط ۸۶ روز در سال است که ۵۳ روز آن در زمستان و ۳۲ روز آن در پاییز و احتمالاً ۱روز آن هم ممکن است در فصل بهار اتفاق افتد. میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبقآمار بلندمدت ایستگاه ۳۶درصد است. مجموع بارش سالانه آن ۱۴۴ میلی متر است که قسمت اعظم آن را از سیستم هایمدیترانه ای دریافت می دارد. میانگین فشار هوای سالانه شهرضا ۶/۸۱۴ میلی بار (هکتوپاسکال) است در این شهرستان باد اغلب از سمت جنوب غربی می وزد که متوسط سرعت آن در طول سال تقریباً ۶/۲ متر بر ثانیه است. تعداد روزهای بادی همراه با گرد و خاک ۷ روز در سال است و مجموعاً ۵ الی ۶ روزدر طول سال دید افقی مساوی یا کمتر از ۲ کیلومتر است. تعداد روزهای بارانی ۴۳ روز و تعداد روزهای برفی آن ۶ روز در سال است. در این شهر مجموعاً ۴ روز در طول سال بارش هایی برابر یا بیش از ۱۰ میلی متر در ۲۴ ساعت وجود دارد و تعداد روزهای همراه با رعد و برق تقریباً ۳ تا ۴ روز در طول سال است.

پوشش گیاهی شهرضا

مقدمه:

مراتع ایران


مرتع زمینی است با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن غالباً علفی چندساله، بوته‌ای، بعضاً درختچه‌ای وبه ندرت دارای درختان پراکنده بوده ودر فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می‌گیرد و همچنین دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش‌های زیست‌محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط یکی از منابع تأمین غذای دام اهلی و وحوش می‌باشد .

 

سطح مراتع ایران                                               واحد: هکتار

پراکنش مراتع
جمع
درصد
مراتع متراکم
۷۱۸۱۲۵۰
۸٫۵
مراتع نیمه متراکم
۲۱۴۱۹۱۵۱
۲۵٫۳
مراتع کم تراکم
۵۶۲۱۴۵۹۰
۶۶٫۲
جمع
۸۴۸۱۴۹۹۱
۱۰۰

* تراکم تاج پوشش در مراتع متراکم بیش از ۵۰ درصد، در مراتع نیمه متراکم ۲۵ تا ۵۰ درصد و در مراتع کم تراکم ۵ تا ۲۵ درصد می‌باشد.

 

بیش از ۵۲ درصد از سطح کشور را مراتع تشکیل می‌دهند که بیش از ۷۰۰۰ گونه گیاهی در قلمرو آن رشد می‌یابند. مراتع در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، تأمین علوفه مورد نیاز دام، تولید محصولات دارویی و صنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری نقش اساسی دارند. در حال حاضر سرانه مرتع در کشور ۳۲/۱ هکتار و سرانه جهانی آن ۸۲/۰ هکتار است. ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد آن مربوط به ارزش‌های زیست‌محیطی است. برآورد شده است که حدود ۷/۱۰ میلیون تن علوفه در شرایط بارش نرمال در مراتع کشور تولید شود. همچنین مراتع محل تولید و رشد گیاهان دارویی و صنعتی است که ارزش بازاری آن بیش از ۲ میلیارد دلار در سال است. بنابراین حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از مراتع بیش از آنکه از دیدگاه تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست‌محیطی ارزشمند است.

جمعیت دامی کشور حدود ۱۲۴ میلیون واحد دامی اعلام شده که حدود ۸۳ میلیون واحد دامی آن وابسته به مرتع هستند. این در صورتی است که مراتع موجود کشور تنها می‌تواند خوراک ۳۷ میلیون واحد دامی در مدت ۷ ماه یا ۶/۲۴ میلیون واحد دامی در مدت یکسال را تأمین نماید. مطابق این آمار در حال حاضر بیش از ۲/۲ برابر ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود و معیشت حدود ۹۱۶ هزار خانوار روستایی و عشایری به بهره‌برداری از مراتع وابسته است. بدین ترتیب افزایش تعداد بهره‌بردار و دام سبب شده که استفاده از مراتع به شکلی غیر اصولی افزایش یافته و نظارت و کنترل بهره‌برداری از مرتع را ضروری نماید. در همین راستا سازمان، برنامه‌ها و طرح‌های متعددی جهت بهبود و اصلاح وضعیت مراتع کشور اجرا کرده است.

مراتع استان اصفهان

مراتع استان اصفهان بالغ بر ۶۵۹۵۷۵۰ هکتار است . این مرتع سالانه حدود ۶۱۷ هزار تن علوفه خشک تولید می‌نماید .

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مراتعاستان اصفهان را به دودسته عمده تقسیم نموده‌اند و برای هر کدام تقسیم بندی خاصقایل شده‌اند .

مراتع کوهستانی و سرد بابارندگی بیش از ۲۰۰میلیمتر

– – مراتع بیابانی و کویری

مراتع استان علاوه برتولید علوفه از جهت حفاظتمنابع آب و خاک ، جلوگیری از فرسایش خاک ، تلطیف و پالایش هوا ، بهبود محیط زیست ،تعدیل درجه حرارت و ایجاد تعادل حرارتی در طبیعت نقش به سزایی دارد . مراتع همچنیناز بعد ایجاد فضای سبز و محیط‌های تفریحی و تفریگاهی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، به طوری که در هر گوشه و کنار استان بخصوص در ارتفاعات و مناطق ییلاقی مناظر زیباو چشم انداز های طبیعی فراوانی یافت می شود که متاسفانه بخشی از این میراث‌هایطبیعی با دست انسان از بین رفته و دیگر اثری از زیبایی‌های قبل در آن‌ها مشاهدهنمی‌شود ، اینک خوشبختانه اخیراً اقداماتی مؤثر در راستای احیاء و اصلاح منابعطبیعی در حال اجرا است .

در رابطه با تعلیف دام در مراتع استان بایستی اذعاننمود که اهمیت مراتع این منابع و نعمت الهی مورد توجه خاصی قرار نگرفته است . متاسفانه در بعضی از مراتع ییلاقی مشاهده شده که حتی تا ده برابر ظرفیت بالفعلمراتع ، دام وارد مرتع می‌گردد . بطور متوسط دامی که در حال حاضر از مراتع استانتعلیف می‌کند سه برابر ظرفیت کنونی آن می‌باشد . بنابر این اگر بخواهیم به تعادلیدر این بخش برسیم بایستی هر چه سریعتر دام مازاد بر ظرفیت از عرصه های مرتعی اخراجگردد .

تخریب مراتع استان با آهنگی سریع‌تر به پیش می‌رودکه اگر در این زمینه اقدام عاجلی بعمل نیاید شاید در اینده دیگر فرصت نباشد و هیچپاسخ قانع کننده‌‌ای برای نسل آتی نداشته باشیم . بنا بر این باید به هر طریق ممکناین روند متوقف شود و مانع از دست رفتن این منابع ارزشمند و حیاتی شویم .

تخریب مراتع موجب از بین رفتن پوشش گیاهی ، نقصانتولید گوشت و فرآورده‌های دامی و دیگر محصولات دارویی و صنعتی می‌گردد و هر سالهوابستگی بیشتری را به کشور‌های بیگانه به منظور تامین مواد پروتیینی بوجود می‌آورد .

در اثر تخریب مراتع و فقر پوشش گیاهی خاک مقاومتخود را در مقابل بارش نزولات و رگبار‌ها از دست می‌دهد و فرصت نفوذ و جذب نزولات درداخل خاک کاهش یافته و با یک بارندگی چند دقیقه‌ای آب جریان پیدا می کند وسیلاب‌های بزرگ و ویرانگر را بوجود می‌آورد .

تخریب مراتع موجب بیکاری عشایر و و روستاییان کهمعیشت زندگی آنها بستگی به مرتع دارد و نهایتاً مهاجرت و آواره شدن این قشر عظیم وزحمت کش در حاشیه شهر ها و ایجاد مشاغل کاذب را بدنبال دارد .

شاید علت اصلی این تخریب افزیش جمعیت باشد کهمسلماً این افزایش و ثابت بودن عرصه مورد بهره برداری دامداران ، بالطبع افزایشتعداد بهره بردار و افزایش دام در عرصه مرتعی را به همراه خواهد داشت .

شخم و شیار اراضی مرتعی بخصوص در مناطق پر شیبکوهستانی نیز یکی دیگر از عوامل تخریب است که البته در چند سال اخیر تا حدودی بانظارت و پی‌گیری نیرو های حفاظتی منابع طبیعی کاهش یافته است . چرای زود رس و بوتهکنی از سطح مراتع که در گذشته غالباً توسط دامداران کوچرو انجام می‌گرفت نیز یکیدیگر از علل تخریب مراتع بوده که اکنون تا حدودی از این مورد کاسته شده است .

 شهرستان شهرضابا دارا بودن مراتع متوسط وضعیف یکی از منابع توریستی شهرستان است که در حفظ آن بایست کوشید تا علاقه مندان به طبیعت و گیاه شناسان داخلی وخارچی با آشنایی ازپوشش گیاهی مراتع شهرستان شهرضا به این مراتع سفرکنند.باید دانست حفظ هر گیاهی  می توانددرآینده به عنوان دارویی در معالجات درمان بیماریهای خاص استفاده شود.

وضعیت پوشش گیاهی شهرستان شهرضا

پوشش گیاهی  مراتع شهرستان شهرضادرقسمت های جنوب وغرب شهرستان شهرضا به لحاظ شرایط توپوگرافی وهمسایگی با شهرستان سمیرم موجب تشابه آب وهوایی با این شهرستان به لحاظ کمی وکیفی خوب ودر حد متوسط هست.درقسمت شرق وشمال شهرستان به لحاظ پست بودن زمین ومجاورت با شهرستان اصفهان وتشابه آب وهوایی با این شهرستان پوشش گیاهی به لحاظ کمی وکیفی ضعیف وخیلی ضعیف هست.

پوشش گیاهی شهرستان شهرضا

پوشش گیاهی شهرستان (استپی و نیمه استپی) در نتیجه تاثیر شدید انسان وعوامل اقلیمی نامناسب تغییر یافته و وضعیت موجود نشان دهنده سیر قهقرائی و تخریبیپوشش طبیعی است که طی سالهای گذشته صورت گرفته است. گونه های تشکیل دهنده مراتعشامل گون ها،فرفیون،جاز،اسفند،درمنه،پیچک و غیرهمی‌‌‌‌‌باشد.

 

کوهتک در روستای زیارتگاه

لاله های واژگون دردامنه کوههای روستای هونجان

رویش گیاهان مختلف وگون در مراتع درفصل بهار

رویش گون در مراتع شهرستان شهرضا