کهن یادگاران

مستند کهن یادگاران کاری است مشترک انجمن ادبی جوان شهرستان شهرضا باهمکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی که قریب به ده سال پیش تدوین گردیده است.