پلنگ ایرانی در زیستگاه شهرستان شهرضا

مشخصات: جثه‌ای بزرگ، بدنی عضلانی ولی نرم و قابل انعطاف، سری پهنع گوش‌هایی کوچک و گرد دارد. دست و پا نسبتاً کوتاه با پنجه‌های پهن و ناخن‌های تیز و بلند، موها نرم و کوتاه و در مناطق سردسیر بلندترند. رنگ موهای پشت سفید تا کِرم متمایل به نارنجی، زیر بدن کِرم متمایل به خاکستری است. سطح پشت و پهلوها از […]

ادامه مطلب

منابع آب شهرستان شهرضا به بیان زبان تاریخ:

فیگوئر و آدر سفرنامه ی خود درسال۱۰۲۶ هجری قمری مطابق با۱۶۱۶میلادی در موردآب قمشه نوشته است: ((دربسیاری جاها قنات ها وگودال هایی وجود داشت که آبشان از نقاط دور دست می آمد چنانکه در سراسر پهنه ی فارسی بی مدداین قناتها زمین آبادان نمی شود, زیراکه چنانکه گفتیم باران به ندرت می بارد وزمین چنان خشک است که نه درکوهسارونه […]

ادامه مطلب

امامزاده شاهرضا(ع)در نوشته های سیاحان

تاورنیه به سال ۱۰۷۵هجری قمری مطابق باسال۱۶۶۴میلادی.امامزاده شاهرضا(ع) را اینگونه توصیف کرده است: ((در ربع لیو دور از شهر مسجد و بقعه قشنگی با حوض و در یاچه کوچکی که پراز ماهی است واقع شده اما خدمه ومستولی های آنجا اجازه نمی دهند کسی از آن ماهی ها شکار کند ولی می گویند آنها متعلق به یکی از امامزادگان که […]

ادامه مطلب

پرنده بوتیمار

بوتیمار یا غم‌خورک گونه‌ای پرنده آبچر  است. از راسته سقامرغ سانان، خانوادهٔ حواصیلان . ویژگی اصل این پرنده که آن را از دیگر اعضای تیره حواصیلان متمایز می‌کند، گردن کوتاه‌تر آن است. دو زیرگونه از بوتیمار در ایران به همین نام شهره‌اند که در سیستان ودر تالاب ها  واطراف بعضی چشمه های  فلات مرکزی و سواحل خزر نیز به میان […]

ادامه مطلب
1 2 3 4