کوه دامزاد و میراثهایش

کوه دامزاد درشرق شهرشهرضا واقع است که طول آن از شمال به جنوب 30کیلومتر واز مشرق به مغرب 25کیلوتر می باشد.وحدود1850متر از سطح دریا ارتفاع دارد.این کوه همکنون دارای سه چشمه به نام های: چشمه لوی(دائمی) – چشمه سیب(دائمی) -چشمه آب دروغ زن(موقتی)  ویک غار ؛که غارشاهقنداب نامیده می شود ودر 40کیلومتری جنوب شرقی شهرضا قرار دارد. بر روی یکی […]

ادامه مطلب

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال1333)

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال1333) ردیف جلو ازراست به چپ: 1- ….2 – شکوهی 3 -عبدالطیف شفیعی 4- قدرت اله کیانی 5- میرزا عبدالعلی قاسمی(مدیردبستان)6- مصطفی اسماعیل پور(دهدار) 7- عبدالرسول سنجری 8- منصورخان احمدی 9- باباحسن(مستخدم) منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا

ادامه مطلب

کاروانسرای عباسی(ملک التجار)

کاروانسرای ملک التجار از دوران صفویه در کنار امامزاده شاهرضا قرار دارد.والان به صورت هتل سنتی تغییر کاربری داده شده است.            نمای داخلی کاروانسرای ملک التجار که به هتل سنتی تغییر کاربری داده شده است.           نمای داخلی کاروانسرای ملک  التجاردرشب    حجره های کاروانسرای ملک التجار گفته می شود جعفرخان زند پسر برادر کربم خان زند در یکی […]

ادامه مطلب

قمشه درگذرتاریخ به بیان سیاحان

تا ورنیه درسال۱۰۷۵ ه ق ۱۶۶۴ م . قمشه را این چنین توصیف کرده است: ((روز بیست و ششم (فوریه ۱۶۶۴ م.) سه ساعت بعد از نصف شب به صحرای خشکی داخل شدیم و از آنجا طی طریق نموده تا به یک لیو مسافت قمشه رسیدیم و ار آنجا اراضی آباد شروع به خودنمایی کردند. قمشه شهر بزرگی است یک […]

ادامه مطلب
1 2 3 4