پرنده کبک درحیات وحش شهرضا

از پرندگانی که به زیبایی و آواز خوش درزیستگاههای شهرستان شهرضامشهور است پرنده کبک می باشد. کبک پرنده ای است که در کوههای اطراف شهرستان شهرضا از سالیان دور به فراوانی یافت می شده است ولی متاسفانه این پرنده زیبا نیز به علت شکار بی رویه تعدادش نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر شده است به حدی که در کوههایی […]

ادامه مطلب

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال1325

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال1325 ردیف بالا ازراست: 1- عباسقلی آقابائی 2- هونجانی 3- محمدی 4- هدایت رجایی 5- ولی اله جهانمردی 6- عبدالرحیم امامی 7- …. 8- ولی اله محمودی 9- علی بحرینی 10 – ولی اله حریری11-… 12-مسعود صدری 13- حسن خان صدری 14- افشاری 15- محمدرضا کاظمی اسفه 16- ابوالقاسم توانا ردیف وسط […]

ادامه مطلب

تیمور لنگ و فتح قمشه

نویسنده منم تیمورجهانگشا ه نوشته است: هنگامی که شاه منصوره به قتل رسید وامیرتیمور شیراز رابه تصرف خود درآورد.دونفر از شاهزادگان مظفری که درعین حال فرماندهی نیروهای آل مظفر را به عهده داشتند,گریختند.امیرتیمور که نمی خواست کسی از این سلسله باقی بماند درصدددستگیریوقتل آنها برآمده دراین مورد تیموردریادداشت های خود چنین نوشته است: ((من تصمیم گرفته بودم که نسل شاهزادگان […]

ادامه مطلب
1 2 3 4