سقاخانه های شهرضا

سقاخانه در معماری سنتی ایرانی، به فضاهای کوچکی در معابر عمومی اطلاق می‌شد که اهالی و کسبه برای آب دادن به رهگذران تشنه درست می‌کردند. سقاخانه معمولاً ظروف سنگی بزرگی بودند که آب آشامیدنی در آنها ریخته می‌شد و پیاله‌هایی با زنجیر به به آنها بسته می‌شد. سقاخانه‌ها در ابتدا بیشتر جنبه خدماتی داشتند و بانیان آنها بیشتر به منظور […]

ادامه مطلب

لزوم محافظت از میراث فرهنگی

میراث فرهنگی [۱] به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می‌شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه انسانی دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که در شناخت زندگی گذشتگان مفید و مؤثر است و برای مطالعه جوامع، اقوام، و ملل گوناگون، و نیز بازشناسی آثار مادی تمدن‌ها و سیر تشکیل و تکامل آنها سندی […]

ادامه مطلب

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر را می توان ازشخصیتهای علمی وادبی واز بنیانگذاران انجمن ادبی حدود شصت سال قبل قمشه دانستمرحوم دانشگرعلاوه ازاطلاعات ادبی دارای اطلاعات ادبی دارای اطلاعات پزشکی بوده و بزبان فرانسه تسلط داشته وکتابی از داستان های فرانسوی بنام((پراسکوی))را ترجمه نموده اسن.وی بربان عربی وادبیات عرب آشنایی داشته ومقالات متعددی درزمینه بهداشت کشاورزان درجراید منتشرساخته.د منبع:کتاب تاریخ شهرضا […]

ادامه مطلب

دکترمنوچهر دانشگر

دکترمنوچهر دانشگر به سال1298هجری شمسی درشهرضا متولدشد.تحصیلات ابتدایی را در شهرضا ومتوسطه را دراصفهان به پایان رسانیدسپس دردانشگاه تهران تحصیلات عالی خود را دررشته پزشکی شروع ودر سال1324باخد دکترانائل آمد.آنگاه بسمت دستیاری در رشته چشم پزشکی مشغول ودر سال1326درمسابقه انتخاب دانشیاری چشم پزشکی شرکت ورتبه اول گردید.آنگاه باتاسیس دانشکده پزشکی به آن دانشگاه منتقل گردید.دکتر دانشگرسالها استاد دانشگاه پزشکی وپزشکی […]

ادامه مطلب
1 2 3 4