غار شاه قنداب

یکی از غارهای منحصر به فرد ایران غار شاه قنداب می‌باشد که در فاصله پنجاه و هفت کیلومتری جنوب شرق شهرستان شهرضا و سی و پنج کیلومتری غرب رامشه قرار گرفته است. این غار در کوه شاه‌قنداب و در ارتفاع دو هزار و صد و بیت و چهارمتری از سطح دریا قرار دارد و دارای یک دهانه می‌باشد. طول کلی […]

ادامه مطلب

آیت الله مجاهد حاج شیخ محمدحسین قمشه ای(ره)

آیت الله حاج شیخ محمدحسین بن قاسم قمشه ای کبیر از اجله علمای فقیه واعظ واز شاگردان مکتب علامه انصاری وعلامه سیدحسین کوهکمری وآیت الله میرزا محمدحسن شیرازی وغیره بوده مشارالیه یکی از علماءبرجسته زمان خودشده. حاج شیخ محمدحسین سری پرشورازوطن پرستی نیزداشته ودرجنگهای اول که عده ای برای جنگ با انگلیسیها رهسپار عراق ونجف وبرلین شده اند؛ایشان نیز به […]

ادامه مطلب

شادروان یدالله کودک

شادروان یدالله کودک درسال۱۲۷۴هجری شمسی درشهرضا متولدگردیده. پدراومحمد باقرازعرفابود.وی درسال۱۳۰۵به استخدام فرهنگ درآمدودراولین مدرسه تاسیس شده قمشه بتدریس پرداخت.آقای کودک درسال۱۳۳۷بازنشته شد ودر زمستان ۱۳۴۳ دارفانی وداع نمود.مرحوم کودک طبعی روان داشت. منبع:کتاب تاریخ شهرضا گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب

شاعرتوانااستادمیرزاتاراج

میرزا قلی پژوهنده(متخلص به تاراج)ازشعرای نامی شهرضا است وی از دوران کودکی به شاعری وسرودن اشعار علاقه مند بوده است واز همان اوان جوانی قطعاتی ارزنده سروده که تراویده های ذهنی او طرفداران فراوان یافته است مرحوم تاراج درانواع شعر ازقصیده وغزل استاد بوده بخصوص درگفتن ماده تاریخ گویی یدیدطولا وتبحری بیشترار خودنشادن داد. منبع:کتاب تاریخ شهرضاصحفه۱۰۹ گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب
1 2 3 4