مسجد حاج عبدالحمید

تاریخچه ی بنای مسجد تاریخی حاج عبدالحمید مربوط به دوره قا جاراست. مشخصات بنا این بنا دارای دوایوان درجهات شمالشرقی وجنوب غربی می باشدکه درکنار صحن مستطیل شکلی با کشیدگی درجهت قبله قرارگرفته اند.نمای روبه قبله این بنا متقارن با جبهه متقابل خود می باشد.با این تفاوت که درپشت آن گنبدخانه قرارگرفته.ایوان هاباقوس جناقی وفضای مجاور آن دارای قوس هلالی […]

ادامه مطلب

منزل آزادی پور واقع دربازار

منازل قدیمی در هرشهرودیاری نشانه ای از آن دوره بنا ی ساخت,مهارت معمار,وذوق هنری افرادی است که ساخت بنا مشارکت دارند.درشهرستان شهرضا ودر خود شهرشهرضا کم از این بناها نیست.اگر یکی ازاین صاحبان منازل قدیمی که به ثبت تاریخی رسیده بیاید وآن منزل را به عنوان موزه مردم شناسی در اختیار سازمان موزه ها قراردهد می تواند نقشی در امر […]

ادامه مطلب

مسجدخان شهرضا

   تاریخ بنای مسجدخان مسجد خان شهرضا واقع در کوچه سادات که درزمان زندیه(جعفرخان زند که در شهرضا به حکومت منصوب شد.) ساخته شدودر دوره قاجاریه موردمرمت قرار گرفته است. مشخصات بنای مسجدخان این مسجد دارای صحن مستطیل شکل با کف فرش آجری که ارتفاعی حدود یک ونیم متر پایین تر ازکوچه مجاور خود قرار گرفته است پلان این مسجد تحت […]

ادامه مطلب

آستانه مطهر امامزاده شاهرضا(ع)

  بقعه امامزاده شاهرضا(ع)ازپسر امام موسی کاظم (ع)، از آثار با ارزش اسلامی در عهد صفویـه می باشد. ساختمان اولیه این بقعه متعلق به عهد شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه (۹۵۰ـ۹۳۰) هجری قمری است. زندگی نامه امامزاده شاهرضا(ع) وتاریخچه مزار شریفشان: بقعه امامزاده شاهرضا یکی از آثار ارزنده اسلامی از دوران صفویه است . در ورودی شهرضا گنبد کاشی […]

ادامه مطلب
1 2 3