زنده یاداستاد فضل اله شهری

بیوگرافی استاد مرحوم فضل ا… شهری : استاد مرحوم فضل ا… شهری در۱۸ ام بهمن ماه   ۱۳۳۵ در شهرستان شهرضا در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد . پدر ایشان مرحوم عباسعلی شهری از معماران و طراحان مساجد بنام شهرضا بوده و فرزندان ایشان به خصوص مرحوم فضل ا… شهری با تربیت دلسوزانه و سختگیرانه ایشان در مسیر آشنائی با […]

ادامه مطلب

پاکنده

پاکنده: پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن شدن درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند. منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه ۵۸۲ به علت گسترش شهر این پاکنده هارا یا پرشده است یا درش را گرفته اند. پایاب: پله های زمینی حفر […]

ادامه مطلب