کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان

کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان حدودسیصدسال قدمت دارداین کارخانه تنها یکی از هفت کارخانه شیره پزی در صحرای موغان است که سالم باقی مانده. به غیر از این کارخانه نیز کارخانه حاج حبیب اله میر عابدی است که قدمت آن کمتراست. کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان تنها کارخانه  سالم شیره پزی باقدمت سیصد سال در شهرشهرضا است.که امیداست […]

ادامه مطلب

جشن آذرگان

جشن آذرگان مقدمه: روز نهم هر ماه «آذر» یا «اَتر»(Atar) نام دارد؛ آذر ایزد ویژه­ ی همه­ ی آتش­هاست و از احترام ویژه­ای نسبت به سایر آخشیج­ها (عناصر) برخوردار می­باشد و «جشن آذرگان» جشنی دیگر از جشن­های آتش است در گرامیداشت این آخشیج و ایزد منسوب به آن. ابوریحان بیرونی در صفحه ۲۵۶ ترجمه­ی آثارالباقیه درباره­ی این جشن می­آورد : […]

ادامه مطلب

گردشگری شهرضا

نویسنده:استادمجرب آقای مصطفی جهانمردی شهرمان شهرضا غریب است مسئولیت آشنا کردن دیگر هموطنان عزیزمان  با شهرضا بر عهده خود ماست . در این مورد یکی دونکته به نظرم رسید که بیان آن را برای همشهریان دلسوز و  فرهنگ دوست لازم دیدم  . سعی کنیم به شکلهای گوناگون  بکوشیم تا شهر را از این حالت انزوا و بی تحرکی  خارج کنیم […]

ادامه مطلب