ترک بازارولر بازاراصطلاحات عامیانه بازاریان شهرضا

بازار /bāzār/ معنی ۱. جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران. ۲. کوچۀ سرپوشیده که دارای چندین مغازه یا فروشگاه باشد. ⟨ بازار مشترک: (اقتصاد) جامعۀ اقتصادی به‌وجودآمده به‌وسیلۀ چند کشور به‌منظور تقلیل تعرفۀ گمرکی، اتخاذ سیاست مشترک در امور حمل‌ونقل، و تقویت مؤسسات اقتصادی. ⟨ بازار مکاره: بازاری که سالی‌یک‌بار برای مدت چند روز […]

ادامه مطلب

هنرمند ارجمندکامبیزجهانبخش

 کامبیزجهانبخش متولداول مردادماه ۱۳۵۱ شهرضااست. پدرش بانواختن نی آشنابود. ازکودکی علاقه ی وافری به موسیقی داشت وبه طورخودآموخته،تنبک مینواخت. سال ۱۳۶۴ نزد مسعودصفای نوازندگیتارراآغازنمود. رحمت الله صادقی،هدایت الله سیاره وشهرام میرجلالی معلمان بعدی اوبودند. کامبیزجهانبخش ازسال ۱۳۶۹ آموزش دادن تاررادراداره ی فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان وپس ازآن درشهرضاواصفهان آغازنمودوتاسال ۱۳۹۰ به تدریس تاروسه تاردرآموزشگاه های آزادموسیقی پرداخت. برخی ازاین آموزشگاههاعبارتنداز : […]

ادامه مطلب
1 2 3