تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در شهرضا

نوشته:استادمصطفی مجرد از انتشار اولین روزنامه در شهرضا بیش از نیم قرن می گذرد. در دوران دکتر مصدق که انتشار جراید در ایران نضج گرفت در شهرضا هم چند نشریه مجوز انتشار یافتند. در زیر به معرفی این نشریات، مسئولان و سردبیران آن ها می پردازیم: روزنامه شهرضا : نخستین روزنامه ای که در شهرضا انتشار یافت « شهرضا » […]

ادامه مطلب

گذری بر مطبوعات شهرضا

کی از مهمترین ابزارهای شناخت مسائل جاری و شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای مطبوعات می باشد. بررسی و تبین جنبش های فکری و تحولات اجتماعی، سیاسی جوامع بدون بررسی متون مطبوعات و مددگرفتن از آنها میسر نمی باشد. بدین سان برای شناخت اوضاع یک جامعه و بررسی دقیق رخدادهای تاریخی، اجتماعی، توجه به روزنامه […]

ادامه مطلب

بانوی هنرمند رویا راعی

ازهمان کودکی به دلیل علاقه شدید به موسیقی اصیل ِ ایرانی، با همت و پشتکارِفراوان توانست دستگاه ها ، ردیف ها و گوشه های موسیقی را آموزش گیرد . سپس از محضر با بزرگان و هنرمندان عرصه ی موسیقی موسیقی مانند : محمد رضاشجریان، اکبر گلپایگانی، مهندس همایون خرم، فرهاد فخرالدینی، محمد سریر،علی جهاندار، نوربخش، گنجه ای، صدیق تعریف و […]

ادامه مطلب