جوال بافی

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا لوافی (بافندگی)است. لوافی نوعی بافندگی است که به صورت تار وپود انجام می گردد.در قدیم برای حمل بار بر از تولیدات این کار استفاده می شد.این تولیدات مثل :توبره,گاله,تاچه و…. که برای حمل بار در قدیم از این وسایل استفاده می گردید.وحتی چادر سیاه عشایر نیز تولید می کردند.دستگاه لوافی دارای یک چهار چوب است.که […]

ادامه مطلب

پیشگفتار

« قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینش النشاه الاخره ان الله علی کل شی قدیر » (عنکبوت / ۲۰ ) بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداست که نشأت آخرت را پدید می آورد بدرستی که خداوند بر هر چیزی تواناست.   « افلم یسیروا فی الارض فینظروا […]

ادامه مطلب

Introducing city shahreza

city shahreza Shahreza is located 508 km south to Tehran and about 80 km south west to Isfahan and Zard Kooh mountain chain runs from north-west to south-east of the city, enjoying a cold climate. It is an old city which was first named Qomsheh, but later on its name was changed to Shahreza due to the existence there of the shrine […]

ادامه مطلب
1 2 3