مطالبی در مورد جشن ها و آیین های ایران زمین می پردازیم.

جشن نوروز

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند.

ادامه مطلب

چله بزرگ، چله کوچک، چارچار، جشن سده

چارچار،جشن سده-معرفی شهرستان شهرضا

چله بزرگ،چله کوچک،جشن سده
چله بزرگ:از اول دی ماه تا دهم بهمن ماه را که چهل روز کامل می‌باشد، “چله بزرگ یا کلان” می نامند.
چله کوچک:از یازدهم بهمن تا پایان بهمن ماه را که بیست روز کامل است، “چله کوچک یا خرد” می نامند.

 – همچنین می گویند، بدلیل بیست روز کمتر، چله کوچک نامیده شده است. 

این تقسیم بندی، یعنی تقسیم ۶۰ روز اول زمستان به دو چله، تقریباً در سراسر ایران سیاسی کنونی و البته در ایران فرهنگی رایج بوده است. ایران فرهنگی که شامل افغانستان، ماوراء‌النهر، بخش‌هایی از قفقاز، در آسیای صغیر و بخش‌هایی از ترکیه کنونی بود، همگی با هر گویش و زبان محلی، مفهوم چله را درک می‌کردند.
جشن سده: غروب آخرین روز چله بزرگ “جشن سده” برگزار می شده است. مردم در این روز دور هم جمع می شدند و با فریاد ”سده سده پنجاه به نوروز” شروع چله کوچک را اعلام می‌کردند. در نهایت با برپایی آتش و خواندن شعر و پایکوپی بدور آتش، سده را جشن می گرفتند. 

ادامه مطلب

جشن چهارشنبه سوری

مقدمه: بیایید جشن چهارشنبه سوری را سالم برگزارکنیم. چهارشنبه سوری /ča(ā)hāršambesuri/ معنی جشن ایرانی که در شب پیش از آخرین چهارشنبۀ سال برگزار می‌شود و از جمله آیین‌های آن افروختن آتش و پریدن از روی آن است.   چهارشنبه سوری لغت‌نامه دهخدا چهارشنبه سوری .[ چ َ / چ ِ شَم ْ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب […]

ادامه مطلب
1 2 3 4