مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

مراسم افتتاح دبستان یادبود روستای همگین شهرضا درتاریخ سی شهریورماه۱۳۵۰

مراسم افتتاح دبستان یادبود روستای همگین شهرضا درتاریخ سی شهریورماه ۱۳۵۰    تصویرشماره ۱ تصویرشماره ۲ تصویرشماره ۳ تصویرشماره ۴ دوستان عزیز ی که تصاویر را مشاهده می کنند.اطلاعت بیشتری در مورد اشخاص یا زمان افتتاح دارند ،اطلاعات خود را به ایمیل بنده بفرستید. گرد آورنده عمادالدین منصف

ادامه مطلب

کارمندان وداوطلبان امتحان نهایی ششم ابتدایی دبستان دولتی حکیم صهبا شهرضا

از راست به چپ: ناطق طبیبیان – امان الله جهانشاهی – علی فزرانه – علی اصغر اعتمادی (رئیس فرهنگ)- دکترمرتضی قلی خان کیان ( رئیس بهداری)- یدالله کودک- عبدالرسول خلیلی – محمد حسین فرزانه    

ادامه مطلب

نظام نوین آموزشی درشهرضا

مقدمه: در سال ۱۲۹۴هجری شمسی اولین مدرسه ملی به سبک جدید به همت جمعی از معاریف ومشاهیر تاسیس شدودر سال تحصیلی ۱۲۹۸-۱۲۹۷ شمسی اولین دبستان دولتی به نام ((نمره پنج مجانی قمشه)) تاسیس گردیدودرسال ۱۳۱۳ شمسی نخستین دبیرستان پسرانه دولتی تشکیل شد. اگراوضاع و احوال اجتماعی – تاریخی و به ویژه شریط فرهنگی حاکم برجامعه ی آن روزگار شهرضا در […]

ادامه مطلب

سابقه ی تعلیم وتربیت در قمشه

سابقه ی تعلیم در قمشه مقارن با سابقه ی خود قمشه است,زیرا در هر دوره ی تاریخی ما به نام علما و دانشمندان برمی خوریم که پسوند قمشه ای را به دنبال داشته است,اما به طور اخص در شهر قمشه از زمان قاجاریه مرکز مهم علمی وجود داشته است,وپیدایش مدارس جدید از سال ۱۲۹۴ هجری شمسی برابر با۱۳۳۰هجری قمری بوده […]

ادامه مطلب
1 2 3 9