دراینجا به صنایع دستی شهرضا وبه معرفی پیشه های قدیمی که مردم شهرضا به ان می پرداختند ,مطالبی ارایه می شود.

اکاف

پالان پوششی ضخیم انباشته از کاه ، پشم یا پوشال که بر پشت ستور می نهند برای نشستن یا بار نهادن پالان: چیزی شبیه به زین است که روی کمر چهارپایانی که از آنها درامر سواری یا بارکشی استفاده می شد ,قرار داده می‌شود. پالان از جنس گلیم و پارچه و… دوخته می‌شود و داخل آن را با کاه وکلش […]

ادامه مطلب

لحیم کاری سنتی

مقدمه: لحیم کاری لغت‌نامه دهخدا لحیم کاری . [ ل َ ] (حامص مرکب ) عمل پیوند ظروف مسی و برنجی و غیره .   لحیم کاری فرهنگ فارسی عمید (حاصل مصدر) [عربی. فارسی] lahimkāri لحیم کردن ظرف‌های فلزی؛ جوشکاری. لحیم کردن لغت‌نامه دهخدا لحیم کردن . [ ل َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کفشیر کردن . […]

ادامه مطلب

هنرمند ارجمند اکبر فردوسیان

ویلن: ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای است. برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده‌است نواخته می‌شود. کوک سیم‌های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم). اصوات سیم‌های مجاور نسبت به‌یکدیگر فاصله پنجم […]

ادامه مطلب

پیشه قدیمی عصاری

« عصارخانه بیطرف » شهرضا با مساحت تقریبی ۷۰۰ مترمربع و زیربنای ۵۰۰ متر مربع، یکی از آثار مهم تاریخی و گردشگری شهرشهرضا است که در خیابان حکیم اسداله،قرار دارد.سقف ساختمان به صورت طاق چشمه هست و ارتفاع طاق تا کف ساختمان حدود۱۲متر ارتفاع دارد حدود ۱۵۰سال قدمت داد.

ادامه مطلب
1 2 3 8