مطالبی در مورد تاریخچه آموزش وپرورش شهرضا ارائه می کنیم

اردوی گروه مربیان و سرپرستاران پیش اهنگ و جوانان شیر وخورشید شهرستان شهرضا ۱۳۴۵

پیشاهنگی در ایران در سال ۱۳۰۴ خورشیدی توسط آقای احمد امین‌زاده تأسیس گردید و در خردادماه سال ۱۳۱۴ نخستین دورهٔ مربیگری پیشاهنگی، در اردوگاه منظریهٔ تهران (اردوگاه شهید باهنر) برگزار گردید و فعالیت‌های این سازمان تا سال ۱۳۲۰ ادامه یافت؛ اما به علت وقوع جنگ جهانی، از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۳۲ فعالیت پیشاهنگی در ایران کمتر گسترش یافت. فعالیت‌های پیشاهنگی از سال ۱۳۳۲ توسط حسین بنایی به طور کامل و جهانی در سراسر ایران گسترش یافت و مجدداً با قوت بیشتری فعالیت‌های خویش را پی گرفت و تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت.

ادامه مطلب

دانش آموزان دانش کلاس ششم دبستان کیان شهرضا سال ۱۳۲۷

مدرسه دولتی کیان1327

درداخل تصویر تصویر ازچپ به راست:

۱- کریمی ۲- قمی…….

ادامه مطلب

افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریور۱۳۵۰

افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریورماه ۱۳۵۰
از چپ به راست:

۱- آقای منوچهر جواهری ۲- سرهنگ رفعت نژاد…………..

ادامه مطلب

عکس دانش آموزان دختر پیش آهنگ دهه ۴۰

بازدید دانش آموزان دختر پیش آهنگ از بیمارستان شاهرضا تقریبا این عکس در دهه ۴۰ گرفته شده است.

ادامه مطلب
1 2 3 18