در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردر سال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲ درشهرارومیه. ازسمت راست : مرحوم تاکی .میرمحمدی..پیشوا..بیژندی(باهنر).سالاری .مرحوم اکبرتاکی .کهنگی 

گرد آورنده : عمادالدین منصف

ادامه مطلب

مسابقات دو میدانی قهرمانی استان سال۱۳۴۲

مسابقات دو میدانی قهرمانی استان سال۱۳۴۲

ازراست ایستاده: سبزواری – تیموریان …شبانپور…پژوهنده….علی باغانباشی قهرمان آسیا..سالاری…سهائی…نشسته ازراست:…بیژندی …کهنگی .زارع …درمسابقات قهرمانی استان سال ۱۳۴۲

ادامه مطلب
1 2 3 6