در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

استاد عباس سالاری پیشکسوت ورزش شهرضا

استاد عباس سالاری

استاد عباس سالاری ستاره ای تابناک در آسمان شعر و ادب و ورزش شهرمان است.او متولد ۱۳۲۲ در روستای اسفه سالار شهرضا می باشد و فوتبال رسمی خود را از سال ۱۳۴۰ در تیم منتخب شهرضا شروع کرد و در ادامه به همراه تنی چند از دوستان تیم پرسپولیس را تشکیل داد و در نهایت بعنوان مربی و بازیکن در چند تیم دیگر به فعالیت پرداخت.

ادامه مطلب

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

ایستاده از راست : بازیاری ، ناشناس ، جلال قسامی ، مهدی باغستانی ، مسیح تسلیم ، محمدعلی گیوی ، مهدی جعفرپور ، ابراهیم طالبیان ، علی سالک

نشسته از راست : امامقلی یوسفیان ، ناشناس ، مرحوم ابراهیم خلیلی ، جعفر میرنیام ، علی نوروزی
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا - سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴
ازچپ به راست:
۱- مصطفی مولائی ۲- عباس صدری ۳- داریوش پروین ۴- حبیب اله جعفرپور ۵- محمدحسین مظلومی ۶- شهید یداله مصدق ۷- حسن سهائی مربی تیم
محقق:عمادالدین منصف

ادامه مطلب
1 2 3 4 6