در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

ایستاده از راست : آقای لاریچه (سرمربی) – حبیب الله جهانیان – نادر نادری – فتح الله پورمند – ابراهیم (رضا) پارسایی – ناصر کرمانی – کریم حمیدیا –

نشسته از راست : اسماعیل حسین پور – رضا اسلامی – محمدقاسم اسلامی – ماهری – مرحوم ناصر نادری
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

 تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

ایستاده از راست : حسین رحیمی – فتح الله پورمند – کریم حمیدیا – قاسم فخار – حمید رضایی – شهید یدالله مصدق – سیف الله براهیمی – حبیب الله جهانیان –

نشسته از راست : مرتضی آقاسی – رحمت الله طحانی – احمد طحانی – محمد قاسم اسلامی – ناصر فضلی – اسماعیل حسین پور
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم عقاب(۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

ایستاده از راست : شهید مرتضی طحانی ، رسول تیموریان ، قاسم هندی ، کمال کهنگی ، مرتضی خاتمی ، نشسته از راست : حسن جاوری ، نادر عسگری ، مسیح میرزایی ، امیر ساسان بهروزی

ادامه مطلب

علیرضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- سال۱۳۵۰

علیرضا مولائی- کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران سال1350

مشخصات افراد از سمت چپ عکس:

فردی  که مدال به ایشان اهدا شده، آقای علی رضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- که به خاطر قهرمانی تیم والیبال  دانشگاه تهران در مسابقات دانشگاه های کشوری – دعوت شده به تیم ملی والیبال

نفر وسط عکس – دکتر حضرتی مدیرکل تربیت بدنی ایران

شخصی که لباس نظامی دارد و مدال اهدا می کند ، تیمسار حجت وزیر ورزش دوره پهلوی

محقق: عمادالدین منصف

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6