مطالبی را در مورد جغرافیای طبیعی و حیات وحش شهرضا ارائه می کنم.

سیاه گوش حیوان در حال انقراض

مشخصات: جثه به مراتب بزرگ‌تر از گربه اهلی است (گاهی با پلنگ اشتبه می‌شود)، دست و پا بلند دم بسیار کوتاه با نوک پهن و سیاه، موهای گونه، بلند و ریش مانند است. در انتهای گوش‌ها، دسته‌ای از موهای سیاه بلند به طول متجاز از چهار سانتی‌متر وجود دارد.پنجه‌ها بسیار پهن‌اند. ردپا تقریباً دو برابر ردپای گربه معمولی است. در اطراف […]

ادامه مطلب

شغال‌های ایران

شغال‌های ایران از گونه شغال‌های طلایی هستند. رنگ شغال از گرگ حنایی‌تر و سایه سیاهی روی پشت دارد، البته رنگ شغال‌های جنوب ایران روشن‌تر از شغال‌های نواحی شمال است. در اغلب مناطق ایران شغال یافت می‌شود.

ادامه مطلب

حیات وحش شهرستان شهرضا

یات وحش شهرستان شهرضا-سایت معرفی شهرستان شهرضا

منطقه ی شکار ممنوع زرچشمه حدود ۵۶هزار هکتار مربع در جنوب غرب شهرضا واقع است.و منطقه ی شکار ممنوع شاهغنداب حدود۸۲هزار هکتار در جنوب شرق شهرضا قرار دارد.

ادامه مطلب

پوشش گیاهی شهرستان شهرضا

مقدمه: اقلیم شهرستان شهرضا شهرضا منطقه ای است که تقریباً اطراف آن را کوهستان فرا گرفته و به علت محدود بودن به نواحی کوهستانی در غرب و جنوب و از طرف دیگر به نواحی پست کویری درشمال شرقی در بیشتر اوقات نسیم ملایم با بادهای شدید می وزد. مقدار بارندگی آن ناچیز و جزء مناطق خشک کشوراست. شهرستان شهرضا بر […]

ادامه مطلب
1 3 4 5