ابزار کشاورزی سنتی واز[vâz]

ادوات کشاورزی از چوب، فلز، پوست و روده‌ی تابیده شده، پشم گوسفند ، موی بز و سفال ساخته می‌شود. آهنگر و نجّار و خرّاط و دبّاغ و لبّاف در کنار کشاورزان به تأمین وسایل و ادوات آن‌ها می‌پردازند.

ادامه مطلب

جشن نوروز

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند.

ادامه مطلب
1 2 3 4 124