قلعه رکن آباد

مقدمه: شهر شهرضا در زمان آل بویه به خاطر موقعیت نظامی و ژئوپلتیکی مورد توجه قرار گرفت.به همین خاطر شهر شهرضا در دوران آل بویه شرایط ممتازی برای رشد وتوسعه پیدا کرد.   نقشه شهرضا(قمشه)هنگام ورود اسلام در این دوران شهرضا  رونق گرفت و از مهمترین ابنیه های دوران آل بویه می توان به : مسجد جامع شهرضا ، بازار […]

ادامه مطلب