استاد حمید مصدق

زنده یاد استاد حمید مصدق شاعر مطرح و موفق در عرصه شعر نیمایی ، در دهم بهمن ماه ۱۳۱۸ در شهرضا چشم به جهان گشود . تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در شهرضا و اصفهان به پایان برد و درسال ۱۳۳۹ با دیپلم ادبی دررشته بازرگانی دانشگاه تهران پذیرفته شد.پس ازدریافت لیسانس بازرگانی به عنوان محقق درمؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه […]

ادامه مطلب