استادعبد الرسول کاظم پور

نام:عبد الرسول  نام خانوادگی: کاظم پور  نام پدر :حسین  شماره شناسنامه: ۵۹۶  صادره: شهرضا – دارای درجه دکترا (Ph.D) از کشور انگلستان در سال ۱۳۵۷ در رشته شیمی ( تخصص شیمی فیزیک). – استخدام به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه اهواز ( شهید چمران) در سال ۱۳۵۸٫ – رئیس دانشکده علوم دانشگاه اهواز از سال ۱۳۶۰-۱۳۶۲٫ – رئیس دانشگاه اهواز از […]

ادامه مطلب