استادپریش

استاد پریش

  استاد بهرام سیّـاره در سال ۱۳۲۳ در شهرضا متولّد شد . در سال ۱۳۶۳ و در سن ۴۰ سالگی سرودن اشعار را به صورت رسمی آغاز نمود.دو دیوان ازایشان درانتشارات سفر صبح و روزنه به چاپ رسیده است و در مدّت کوتاهی پس از انتشار آنها با استقبال علاقمندان مواجه شد و کمیاب گردید. سبک اشعارش آمیخته ای از […]

ادامه مطلب