استادمحمدعلی جعفری

نام : محمدعلی جعفری تولد: ۱۲شهریورماه ۱۳۴۷ شهرضا تحصیلات: دیپلم ادبیات و علوم انسانی، لیسانس آموزش هنـرهای تجسمی. علوم حوزوی: به پایان بردن دوره ی رسائل و مکاسب آموزش های هنری در رشته ی خوشنویسی: دریافت گواهینامه ی ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۶۸ ، گواهینامه ی فوق ممتاز خوشـنویسی ۱۳۸۵، درجه ی دو هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد […]

ادامه مطلب